Program

Realizacja programu nauczania języka angielskiego odbywa się poprzez:

 • autorski program częściowej immersji,
 • CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe,
 • Storytelling – zajęcia prowadzone w oparciu o klasykę anglojęzycznej literatury dziecięcej,
 • Synthetic Phonics, czyli przygotowania do nauki czytania i pisania w języku angielskim.

Poza tym dzieci biorą udział w:

 • przedstawieniach teatralnych przygotowywanych pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego i metodyka języka angielskiego,
 • konkursach i projektach anglojęzycznych,
 • spotkaniach z gośćmi anglojęzycznymi,
 • projektach międzykulturowych.

Our Choo Choo Train program is based on Early Partial Immersion method and consists of:

 • our original teaching scheme,
 • Content and Language Integrated Learning (CLIL),
 • storytelling based on children’s classics,
 • synthetic phonics, the teaching of early reading and writing skills in English.

Children are also involved in:

 • theatre performances,
 • English competitions and projects,
 • meetings with English-speaking visitors,
 • intercultural projects.

 

Zadzwoń: 22 490 24 24