Program

Realizacja programu nauczania języka angielskiego odbywa się poprzez:

 • Autorski program częściowej immersji
 • CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe
 • Storytelling – zajęcia prowadzone w oparciu o klasykę anglojęzycznej literatury dziecięcej
 • Synthetic Phonics, czyli przygotowania do nauki czytania i pisania w języku angielskim

Poza tym dzieci biorą udział w:

 • Przedstawieniach teatralnych przygotowywanych pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego i metodyka języka angielskiego
 • Konkursach i projektach anglojęzycznych
 • Spotkaniach z gośćmi anglojęzycznymi
 • Projektach międzykulturowych

Our Choo Choo Train program is based on Early Partial Immersion method and consists of:

 • Our original teaching scheme
 • Content and Language Integrated Learning (CLIL)
 • Storytelling based on children’s classics
 • Synthetic phonics, the teaching of early reading and writing skills in English

Children are also involved in:

 • Theatre performances
 • English competitions and projects
 • Meetings with English-speaking visitors
 • Intercultural projects

 

Zadzwoń: 22 490 24 24