Program

Realizacja programu nauczania języka angielskiego odbywa się poprzez:

 • Autorski program częściowej immersji
 • CLIL (Content and Language Integrated Learning) – czyli zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe. Już na początkowych etapach nauczania języka obcego warto integrować rozwijanie kompetencji lingwistycznych z poszerzaniem wiedzy z zakresu innych przedmiotów (przyrody, matematyki, sztuki, historii, muzyki itd.). W przedszkolu często trudno jest odróżnić CLIL (Content and Language Integrated Learning – Zintegrowane nauczanie językowo -przedmiotowe) od standardowych lekcji w zakresie wczesnej nauki języka, ponieważ tematy zajęć są zazwyczaj tożsame z rzeczywistą aktywnością dzieci. Ucząc się słuchać, używać dźwięków i słów pochodzących z innego języka, maluchy skupiają się przede wszystkim na działaniu – czy to grając, śpiewając, rysując, budując modele, czy wykonując inne działania. Oprócz lekcji języka angielskiego ogólnego lektorzy prowadzą też zajęcia z zakresu kultury krajów anglojęzycznych, w tym dotyczące świąt państwowych i kościelnych, oraz kultur innych narodowości; rozszerzają materiał, nad którym w danym okresie dzieci pracują w języku polskim z wychowawcą grupy, omawiając, na przykład, pory roku, owady, gatunki drzew owocowych, lub wykonują proste działania matematyczne.
 • Storytelling – w czasie lekcji języka angielskiego lektorzy prowadzą zajęcia storytelling (opowiadanie historii) oparte o klasykę anglojęzycznej literatury dziecięcej. Nasi podopieczni mają szansę zapoznać się między innymi z psem Spotem, Misiem Paddingtonem, niesforną Goldilocs, Bardzo Głodną Gąsienicą czy stworem Gruffalo, jednym z bohaterów bestsellerowych książek Julii Donaldson.
 • Synthetic Phonics – czyli przygotowania do nauki czytania i pisania w języku angielskim. Metoda synthetic phonics, używana w angielskojęzyczych przedszkolach i szkołach montessoriańskich już od 1968 roku, a od 2007 zatwierdzona przez rząd Wielkiej Brytanii, jest obecnie uznawana za najlepszą i najbardziej bezpośrednią metodę, dzięki której dzieci nabierają wczesnej umiejętności czytania i pisania w języku angielskim. Jej kluczowe założenia to nauka głosek i prawidłowego ich wybrzmiewania, rozszerzanie słownictwa, nauka piosenek i rymowanek, zabawy z literami oraz nauka czytania i pisania prostych słów. Etapy przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania w języku angielskim realizowane są zgodnie z aktualnymi możliwościami każdego dziecka, bez względu na jego wiek. Postępy ucznia są regularnie monitorowane przez lektora języka angielskiego, który wraz z wychowawcą decyduje o przejściu dziecka do kolejnego etapu, zależnie od jego postępów w glottodydaktyce języka polskiego wg prof. B. Rocławskiego.

Poza tym dzieci biorą udział w:

 • Przedstawieniach teatralnych przygotowywanych pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego i metodyka języka angielskiego
 • Konkursach i projektach anglojęzycznych
 • Spotkaniach z gośćmi anglojęzycznymi
 • Projektach międzykulturowych

Indywidualizacja procesu nauczania pozwala dzieciom kontynuującym naukę języka angielskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne’a na dostosowanie programu klasy I do ich potrzeb i możliwości, w ramach lekcji w małej grupie lub podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielem przedmiotowym.

Our Choo Choo Train program is based on Early Partial Immersion method and consists of:

 • Our original teaching scheme
 • Content and Language Integrated Learning (CLIL)
 • Storytelling based on children’s classics
 • Synthetic phonics, the teaching of early reading and writing skills in English

Children are also involved in:

 • Theatre performances
 • English competitions and projects
 • Meetings with English-speaking visitors
 • Intercultural projects

 

Zadzwoń: 22 490 24 24