Współpraca z rodzicami

Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują szczegółową informację, która zawiera między innymi:

  • program nauczania realizowany w danym miesiącu,
  • informację o planowanych wydarzeniach,
  • słownictwo, wierszyki, piosenki do ćwiczeń z mamą i tatą ☺

Raz w roku rodzice uczestniczą w zajęciach otwartych przygotowanych przez wychowawcę grupy oraz nauczyciela języka angielskiego

At the beginning of each month parents receive detailed information including:

  • curriculum implementation in a given month
  • information about planned events
  • vocabulary, rhymes and songs to practise with mum and dad ☺

 

Once a year, parents participate in classroom activities prepared by Polish and English group teachers.

Zadzwoń: 22 490 24 24