Plan dnia

Przedszkola są czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 18.00, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 24 i 31 grudnia i przedszkola pracują w godz. od 7.30 do 14.00.

7.30-9.30 Gry i zabawy poranne. Witamy przychodzące dzieci i zapraszamy do sal. Jest to czas  zabaw dowolnych i integracyjnych.
9.30–10.00 Śniadanie
10.00–11.00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne. W grupach wiekowych realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego Ciuchci Puch Puch i prowadzimy zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy oraz zajęcia warsztatowe: plastyczno-ceramiczne i umuzykalniające.
11.00–12.30 Pobyt na świeżym powietrzu. Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym.
Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, chodzimy na spacery i wycieczki. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.
12:30–13.00 Obiad
13.00–14.00 Odpoczynek poobiedni. Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek pod kocykiem, czytamy bajki. Wspólnie słuchamy  muzyki relaksacyjnej. Maluszkom, które nie odpoczywają pod kocykiem, proponujemy inne spokojne zajęcia.
Dzieci starsze biorą udział w cichych zabawach, np. w kącikach zainteresowań i grach „stolikowych”.
W tym czasie możemy również wyjść na spacer.
14:00–15.00 Zajęcia indywidualne i dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu. Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój.
Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych. Korzystamy ze spacerów i zabaw na powietrzu. Prowadzimy zajęcia dodatkowe w klubach tematycznych: naukowym, sportowym, szachowym, tanecznym, teatralnym, baletowym.
15.00–15.30 I podwieczorek
15:30–16.30 Zajęcia indywidualne i dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu. Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć. Inspirujemy do podejmowania samodzielnej aktywności. Zależnie od pogody prowadzimy zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach kreatywnej zabawy. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.
16.30–17.00 II podwieczorek
17.00–18.00 Zabawy popołudniowe. Oczekując na rodziców, czytamy dzieciom bajki, bawimy się w sali zabaw lub na świeżym powietrzu. Inspirujemy dzieci do podejmowania twórczej i samodzielnej aktywności.

Zadzwoń: 22 490 24 24