Plan dnia

 

Żłobek  działa od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy, w godzinach od 7.30 do 18.00, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W dniach 24 i 31 grudnia żłobek czynny jest do godz. 13.00.

Do żłobka na Targówku zapraszamy dzieci od 15 miesiąca życia, do żłobka na Bielanach od 18 miesiąca.

Umowa może dotyczyć całodziennego pobytu dziecka w żłobku (w godz. 7.30 – 18.00) lub  pobytu skróconego (w godz. 7.30 – 13.00) przez maksymalnie 3 pierwsze miesiące pobytu dziecka w żłobku.

Ramowy plan dnia do godz.13.00

7.30 – 9.30 Przywitanie dziecka przez nauczyciela, zabawy swobodne. Zabawy integracyjne. Wdrażanie dzieci do komunikowania własnych potrzeb i oczekiwań. Poznawanie zasad wspólnej zabawy, wdrażanie dzieci do świadomego sprzątania zabawek po skończonej zabawie. Wyrabianie nawyku miłego witania się i żegnania z rodzicami i rówieśnikami.
9.30 – 10.00 Przygotowanie do śniadania,
śniadanie.
Wdrażanie do prawidłowego mycia rąk i samodzielnego korzystania z toalety. Wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków i kulturalnego zachowania się przy stole: korzystania z serwetek, prawidłowego trzymania sztućców, utrzymywania podczas jedzenia prawidłowej postawy ciała. 
10.00 –11.00 Zabawy integracyjne, edukacyjne, wspólne gry i zabawy muzyczno-ruchowe, plastyczne, zgadywanki, gimnastyka, teatrzyki. Zabawy integracyjne. Poznawanie otoczenia. Ustalenie wspólnie z dziećmi norm i umów dotyczących zasad zachowania się w żłobku. Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie. Zachęcanie do wykonywania czynności samoobsługowych.
11.00  –12.00 Przygotowanie do spaceru, gry
i zabawy na placu zabaw, spacery, wycieczki.
Zachęcanie dzieci do samodzielnego ubierania się. Rozwijanie sprawności ruchowej. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na placyku zabaw.
12.00  –12.30 Swobodna aktywność w kącikach tematycznych, zabawy konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, muzyczne. Poznawanie zasad wspólnej zabawy. Badanie właściwości różnych przedmiotów. Porządkoanie wiedzy o życiu ludzi i otaczającym świecie.
12.30  –13.00 Obiad Zachęcanie dzieci do samodzielnego spożywania potraw. Przezwyciężanie uprzedzeń żywieniowych. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas posiłków: korzystanie z serwetek, prawidłowe trzymanie sztućców.

Ramowy plan dnia po godz.13.00

13.00  – 15.00 Odpoczynek, zabawy w kącikach kreatywnej zabawy. Zależnie od indywidualnych potrzeb dzieci bawią się lub odpoczywają. Inspirowanie do podejmowania samodzielnej aktywności zabawowej.
15.00  –15.30 Podwieczorek Wdrażanie do samodzielnego jedzenia z zachowaniem podstawowych zasad savoire-vivre’u.
15.30  –16.30 Gry i zabawy na placu zabaw, zabawy integracyjne, edukacyjne, muzyczno-ruchowe, zabawy z chustą Klanzy. Rozwijanie sprawności ruchowej. Indywidualne rozwijanie predyspozycji i zainteresowań dzieci, np. poznawanie technik plastycznych, nauka wierszyków, wyliczanek, piosenek, zabawy paluszkowe.
16.30–17. 00 Drugi podwieczorek Wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych.

 

Poznaj nas bliżej:

Żłobek Bielany

Żłobek Targówek

 

 

Zadzwoń: 22 490 24 24