Uczymy budować dobre relacje

Dbamy o prawo do samodzielnego rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia.

We wszystkich grupach wiekowych wykorzystujemy koncepcję wychowania wg Tomasa Gordona (twórcę programu „Wychowanie bez porażek”) oraz Adele Faber i Elanie Mazlish (autorek wielu publikacji z zakresu pedagogiki, m.in. znanej i cenionej na polskim rynku książki pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”).

Wszystkie nasze nauczycielki posiadają odpowiednie kompetencje wychowawcze. Umiejętnie nawiązują relacje z dziećmi, zapewniają wychowankom prawo do samodzielnego rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia. Uczą dzieci rozpoznawania, wyrażania i akceptowania własnych uczuć oraz zapoznają je ze społecznie akceptowanymi sposobami rozwiązywania konfliktów, np. poprzez negocjowanie.

W ramach wzmacniania sfery emocjonalnej i społecznej dzieci, systematycznie organizujemy dla naszych podopiecznych warsztaty integracyjne oraz warsztaty umiejętności społecznych z psychologami.

 

Zadzwoń: 22 490 24 24