Formularz zgłoszeniowy

Imię i Nazwisko
Data urodzenia
E-mail
Telefon
Wykształcenie
Wybierz dzielnicę
Wybierz placówkę
Jakie stanowisko Pana/Panią interesuje:
Od kiedy może Pan/Pani podjąć pracę?
Jakie wynagrodzenie netto Pana/Panią interesuje
Twoje CV
Inne (np. kursy, szkolenia)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez placówkę przez okres najbliższych 12 miesięcy. Przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych kandydatów na pracowników przedszkola jest wybrane przez Państwa Niepubliczne Przedszkola Ciuchcia Puch Puch Agata Wawer, zaś w odniesieniu do danych kandydatów na pracowników żłobka wybrany Niepubliczny Żłobek MiniCiuchcia.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konieczny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, a w razie rekrutacji na stanowiska pedagogiczne w przedszkolu również w przepisach prawa oświatowego, zaś w razie rekrutacji na stanowiska opiekuńcze w żłobkach w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (ustawa żłobkowa) przetwarzane będą w celu prowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane podane przez Państwa na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Placówka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w każdym czasie.

Odbiorcami danych są pracownicy Placówki prowadzący proces rekrutacji oraz firmy hostingowe i informatyczne zapewniający odbiór tych danych przez Administratora. Kandydat do pracy ma prawo cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora, a także złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przetwarzanie danych osobowych do ww celów będzie się odbywało do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w razie pozytywnego rozstrzygnięcia dla Państwa tego procesu – przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania dokumentów pracowniczych. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy.

Przekazanie danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W celu wykonanie praw dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@puchpuch.pl.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl