Formularz zgłoszeniowy

Imię i Nazwisko
Data urodzenia
E-mail
Telefon
Wykształcenie
Wybierz dzielnicę
Wybierz placówkę
Jakie stanowisko Pana/Panią interesuje:
Od kiedy może Pan/Pani podjąć pracę?
Jakie wynagrodzenie netto Pana/Panią interesuje
Twoje CV
Inne (np. kursy, szkolenia)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku (fotografie) dla potrzeb realizacji obecnego oraz przyszłego procesu rekrutacji przez Niepubliczne Przedszkola Ciuchcia Puch Puch A. Wawer i Niepubliczny Żłobek MiniCiuchcia A. Wawer.

 

W Niepublicznych Przedszkolach Ciuchcia Puch Puch Agata Wawer w Warszawie przy ul. Klaudyny 32, prowadzonych na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli miasta stołecznego Warszawa pod numerem 40 PN oraz Niepublicznym Żłobku MiniCiuchcia Agata Wawer w Warszawie przy ul. Klaudyny 32, prowadzonym na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 172/Z/2014 (NIP nr 1180624575) administratorem danych osobowych jest Dyrektor właściwy dla placówki edukacyjnej, wybranej przez Pana/Panią w formularzu zgłoszeniowym.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, są one przetwarzane w celach rekrutacji na podstawie niezbędności przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO), wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO) oraz na podstawie zgody – w zakresie wizerunku Kandydata do pracy (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO). Odbiorcami danych są pracownicy Administratora prowadzący proces rekrutacji oraz firmy hostingowe i informatyczne zapewniający odbiór tych danych przez Administratora. Kandydat do pracy ma prawo cofnięcia zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora, a także złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonanie praw dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@puchpuch.pl.

Zadzwoń: 22 490 24 24