Opłaty

W celu pobrania cennika, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Dokument zostanie Państwu przesłany automatycznie w wiadomości zwrotnej na adres mailowy podany w formularzu.

Imię rodzica
Nazwisko rodzica
E-mail
Telefon
Imię dziecka
Wiek dziecka
Wybierz dzielnicę
Skąd dowiedzieli się Państwo o placówce?
Co Państwa zainteresowało w naszej ofercie?
Wyrażam zgodę na realizowanie przez Niepubliczne Przedszkola Ciuchcia Puch Puch A. Wawer i Niepubliczny Żłobek MiniCiuchcia A. Wawer wobec mnie celów marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną i telefoniczną, w tym poprzez przedstawianie informacji handlowej o warunkach zapisów i ilości miejsc, nawiązanie kontaktu w celu umówienia spotkania, a także przesyłanie drogą elektroniczną zaproszeń i informacji o sobotnich zajęciach w MiniCiuchci, programie wakacyjnym oraz wydarzeniach i imprezach w Przedszkolach, tj. m.in. Balu Karnawałowym, teatrzykach w Przedszkolach, spotkaniu z Mikołajem.

 

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych kandydatów do żłobka i ich rodziców jest wybrany przez rodzica Niepubliczny Żłobek MiniCiuchcia, zaś w odniesieniu do danych kandydatów do przedszkola i ich rodziców wybrane przez rodzica Niepubliczne Przedszkola Ciuchcia Puch Puch Agata Wawer.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konieczny dla przedstawienia informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną i telefoniczną na podstawie ich niezbędności dla realizowania przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO).

Odbiorcami danych są pracownicy Placówki oraz firmy hostingowe i informatyczne zapewniające przetwarzanie danych przez Administratora. Osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, również prawo cofnięcia zgody na przedstawianie informacji handlowej drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Przetwarzanie danych osobowych do ww celów będzie odbywało się do czasu zawarcia umowy.

Przekazanie danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W celu wykonania praw dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@puchpuch.pl.

Zadzwoń: 22 490 24 24