Opłaty

W celu pobrania cennika, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Dokument zostanie Państwu przesłany automatycznie w wiadomości zwrotnej na adres mailowy podany w formularzu.

Imię rodzica
Nazwisko rodzica
E-mail
Telefon
Imię dziecka
Wiek dziecka
Wybierz dzielnicę
Wybierz placówkę
Skąd dowiedzieli się Państwo o placówce?
Co Państwa zainteresowało w naszej ofercie?
Wyrażam zgodę na realizowanie przez Niepubliczne Przedszkola Ciuchcia Puch Puch A. Wawer i Niepubliczny Żłobek MiniCiuchcia A. Wawer wobec mnie celów marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną i telefoniczną, w tym poprzez przedstawianie informacji handlowej o warunkach zapisów i ilości miejsc, nawiązanie kontaktu w celu umówienia spotkania, a także przesyłanie drogą elektroniczną zaproszeń i informacji o sobotnich zajęciach w MiniCiuchci, programie wakacyjnym oraz wydarzeniach i imprezach w Przedszkolach, tj. m.in. Balu Karnawałowym, teatrzykach w Przedszkolach, spotkaniu z Mikołajem.

 

W Niepublicznych Przedszkolach Ciuchcia Puch Puch Agata Wawer w Warszawie przy ul. Klaudyny 32, prowadzonych na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli miasta stołecznego Warszawa pod numerem 40 PN oraz Niepublicznym Żłobku MiniCiuchcia Agata Wawer w Warszawie przy ul. Klaudyny 32, prowadzonym na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 172/Z/2014 (NIP nr 1180624575) administratorem danych osobowych jest Dyrektor właściwy dla placówki edukacyjnej, wybranej przez Pana/Panią w formularzu zgłoszeniowym.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konieczny dla przedstawienia informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie ich niezbędności dla realizowania przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit „f” RODO). Odbiorcami danych są pracownicy Administratora oraz firmy hostingowe i informatyczne zapewniające przetwarzanie danych przez Administratora. Osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo cofnięcia zgody na przedstawianie informacji handlowej drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Dane osobowe przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, a w razie ich braku, nie dłużej, niż jest to konieczne do realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W celu wykonania praw dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@puchpuch.pl.

Zadzwoń: 22 490 24 24