Dbamy o indywidualny rozwój każdego dziecka

Ważne dla nas jest indywidualne podejście do każdego dziecka.

Dla nauczycieli przedszkoli Ciuchcia Puch Puch ważny jest rozwój wszystkich podopiecznych, zarówno tych wykazujących wolniejsze tempo przyswajania wiedzy, jak i tych przejawiających wyjątkowe uzdolnienia. Nasz program uwzględnia indywidualne różnice rozwojowe dzieci, a nauczyciele posiadają pełną wiedzę, na jakim etapie rozwoju znajduje się każdy wychowanek.

Efektywność wspomagania rozwoju zależy od korzystnego dostosowania treści kształcenia do możliwości oraz potrzeb rozwojowych dziecka. Nasi nauczyciele układają odpowiednio ukierunkowane działania, opracowując dla każdego dziecka indywidualną ścieżkę nauki, wspomagającą jego rozwój.

 

 

Zadzwoń: 22 490 24 24