Opłaty

W celu pobrania cennika, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Dokument zostanie Państwu przesłany automatycznie w wiadomości zwrotnej na adres mailowy podany w formularzu.

Imię rodzica
Nazwisko rodzica
E-mail
Telefon
Imię dziecka
Wiek dziecka
Wybierz dzielnicę
Skąd dowiedzieli się Państwo o placówce?
Co Państwa zainteresowało w naszej ofercie?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów informowania o działalności placówki, w tym do przesyłania zaproszeń i informacji o sobotnich zajęciach MiniCiuchci, o programie wakacyjnym oraz o wydarzeniach i imprezach, m.in. o balu karnawałowym, teatrzykach, spotkaniu z Mikołajem, przez określony przeze mnie miejscowo w formularzu (odpowiednio Bielany, Targówek, Wawer):

Niepubliczny Żłobek MiniCiuchcia
Niepubliczne Przedszkola Ciuchcia Puch Puch
Chcę otrzymywać na podany adres e-mail informacje handlowe o działalności wybranego/wybranych przeze mnie w powyższym polu podmiotu/podmiotach

 

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych kandydatów do żłobka i ich rodziców jest wybrany przez rodzica Niepubliczny Żłobek MiniCiuchcia, zaś w odniesieniu do danych kandydatów do przedszkola i ich rodziców wybrane przez rodzica Niepubliczne Przedszkola Ciuchcia Puch Puch Agata Wawer.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konieczny dla przedstawienia informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w formularzu będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO), a w razie wyrażenia zgody poprzez check-boxy, także w celu informowania o działalności wybranej/wybranych placówki/placówek (na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO). W obydwu przypadkach dane będą przetwarzane również w celach: statystycznym i archiwalnym, który wiąże się z koniecznością udokumentowania prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO).

Odbiorcami danych są pracownicy placówki oraz współpracujące z placówką podmioty, w tym firmy hostingowe i informatyczne, zapewniające przetwarzanie danych przez Administratora. Osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych do innego administratora, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych do ww celów będzie odbywało się przez czas niezbędny do załatwienia sprawy związanej z zapytaniem, zaś w zakresie marketingu bezpośredniego – do czasu wycofania zgody lub zawarcia umowy – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze, w obydwu przypadkach, tylko w niezbędnym zakresie, nie dłużej niż przez 6 lat w związku z celami: statystycznym i archiwalnym.

Przekazanie danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W celu wykonania praw dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@puchpuch.pl.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl