Współpraca z rodzicami

Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują szczegółową informację, która zawiera między innymi:

● Program nauczania realizowany w danym miesiącu

● Informację o planowanych wydarzeniach

● Szkolenia organizowane przez doświadczonego metodyka języka angielskiego

● Słownictwo, wierszyki, piosenki do ćwiczeń z mamą i tatą ☺

Raz w roku rodzice uczestniczą w zajęciach otwartych przygotowanych przez wychowawcę grupy oraz nauczyciela języka angielskiego.


At the beginning of each month parents receive detailed information including:

● Curriculum implementation in a given month

● Information about planned events

● Trainings organised by experienced English language methodologist

● Vocabulary, rhymes and songs to practise with mum and dad ☺

Once a year, parents participate in classroom activities prepared by Polish and English group teachers.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl