Współpraca z rodzicami

Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują szczegółową informację, która zawiera między innymi:

  • Program nauczania realizowany w danym miesiącu
  • Informację o planowanych wydarzeniach
  • Szkolenia organizowane przez doświadczonego metodyka języka angielskiego
  • Słownictwo, wierszyki, piosenki do ćwiczeń z mamą i tatą ☺

Raz w roku rodzice uczestniczą w zajęciach otwartych przygotowanych przez wychowawcę grupy oraz nauczyciela języka angielskiego.

At the beginning of each month parents receive detailed information including:

  • Curriculum implementation in a given month
  • Information about planned events
  • Trainings organised by experienced English language methodologist
  • Vocabulary, rhymes and songs to practise with mum and dad ☺

 

Once a year, parents participate in classroom activities prepared by Polish and English group teachers.

Zadzwoń: 22 490 24 24