Projekty edukacyjne

Projekty

Większość projektów, które realizujemy wspólnie z dziećmi, można przypisać do jednej z trzech kategorii: literatury dziecięcej, CLIL (zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego) lub nauki czytania, stanowiących główne części składowe naszego programu.

Literatura dziecięca

Czytanie jest magią. Pobudza wyobraźnię i przenosi nas w różne piękne miejsca. W przedszkolach Ciuchcia Puch Puch wszyscy kochamy bajki: ich czytanie, opowiadanie i słuchanie. Używamy różnych metod, między innymi ‘Talk for Writing’ Pie’a Corbetta oraz stosowanej w szkołach amerykańskich ‘Interactive Read Aloud’, które pomagają nam zapoznać dzieci z Misiem Paddingtonem, niesforną Goldilocs, Spotem czy potworem Gruffalo.

Zachęcamy przedszkolaki do mówienia, powtarzania niektórych zwrotów, używania wyobraźni przy realizacji prac plastycznych oraz odgrywania scen na podstawie przeczytanych historii. Nie tylko świetnie się przy tym bawią, ale również uczą się słownictwa oraz zwrotów leksykalno-gramatycznych.

CLIL

W przedszkolach Ciuchcia Puch Puch staramy się rozwijać dzieci wszechstronnie: językowo, emocjonalnie i intelektualnie. Obcują z językiem angielskim zarówno podczas codziennych zabaw i aktywności, jak i poznając otaczający je świat oraz zagadnienia z dziedziny muzyki, sztuki, historii, przyrody i matematyki. Uczą się również o angielskich tradycjach i festiwalach, m.in. o Easter Egg Hunt, Thanksgiving Day, Halloween i Guy Fawkes Day.

Nauka czytania

Początki nauki czytania łączą w sobie naukę głosek, rymów, słownictwa i piosenek. Poprzez śpiew i zabawę dzieci uczą się czytać, a później pisać. Korzystają z książeczek specjalnie przygotowanych przez naszych nauczycieli. Zamiast zaimka osobowego „ja” są w nich lusterka, w których maluchy mogą się zobaczyć i powiedzieć o sobie „ja”. Zarówno dzieci, jak i lektorzy bardzo lubią z nich korzystać.


Projects

Most of the projects children do, fall into three categories: children’s literature, CLIL (Content and Language Integrated Learning) and phonics. They form the major components of our program.

Children’s literature

Reading is magical. It awaken’s children’s imagination and takes them to a variety of wonderful places. In Choo Choo Choo Train preschool, we all love stories: telling, retelling and listening. We use “Talk for Writing”, “Interactive Read Aloud”, “Show and tell” and traditional circle time to introduce our children to such children’s classics as Paddington, Goldilocks, Spot or The Gruffalo. We encourage our children to speak and use their imagination and abilities to act out stories. Not only do they play and have fun but also learn a lot of vocabulary, fixed phrases and grammar structures along the way.

CLIL

In Choo Choo Train Preschool, we want to develop the whole child linguistically, emotionally and intellectually. This is why our children learn art, music, history, science and maths through English by playing and experimenting about the world that surrounds them. They also learn about English festivals and holiday traditions around the world such as Easter Egg Hunt, Thanksgiving, Halloween or Guy Fawkes Day.

Phonics

Phonics involves learning a lot of sounds, vocabulary, rhymes, songs and chants. It aims to develop children’s writing and reading skills by singing, playing and having fun. Our children read books prepared by our teachers in which there is no such thing as the word “I” (personal pronoun). Instead, there’s a mirror in which a child can see themselves and truly say “I” or “he / she”. Both children and parents love self-made books which they can create and change to suit their needs.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl