Autorytety z dziedziny wychowania przedszkolnego i dydaktyki ogólnej rekomendują program Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch

Program przedszkola Ciuchcia Puch Puch jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r., poz. 356). Uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Celem naszego przedszkola jest wychowanie ludzi przedsiębiorczych, śmiałych, radzących sobie w życiu, mających dobry kontakt z otoczeniem.

Autorski „Program Wychowania Przedszkolnego Ciuchci Puch Puch” został opracowany przez najlepszych pedagogów przedszkoli Ciuchcia Puch Puch pod kierunkiem doświadczonego specjalisty ds. dydaktyki i wychowania – Alicji Dorozińskiej. Jego głównym celem  jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, dlatego został wzbogacony o nowatorską metodę nauki czytania i pisania prof. Bronisława Rocławskiego „Glottodydaktyka” oraz „Dziecięca matematykę”  prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.  Nastawiony na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwija jego  naturalne zdolności, talenty i predyspozycje. Nasz program został pozytywnie zaopiniowany przez prof. nzw. dr hab. Annę Klim-Klimaszewską, autorytet w dziedzinie wychowania przedszkolnego, oraz prof. nzw. dr hab. Barbarę Sitarską, specjalistę ds. dydaktyki ogólnej.

 

Treści programu obejmują następujące obszary:

Zadzwoń: 22 490 24 24