Autorytety z dziedziny wychowania przedszkolnego i dydaktyki ogólnej rekomendują program Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch

Program przedszkola Ciuchcia Puch Puch jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r., poz. 356). Uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Celem naszego przedszkola jest wychowanie ludzi przedsiębiorczych, śmiałych, radzących sobie w życiu, mających dobry kontakt z otoczeniem.

Autorski „Program Wychowania Przedszkolnego Ciuchci Puch Puch” został opracowany przez najlepszych pedagogów przedszkoli Ciuchcia Puch Puch pod kierunkiem doświadczonego specjalisty ds. dydaktyki i wychowania – Alicji Dorozińskiej. Jego głównym celem  jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, dlatego został wzbogacony o nowatorską metodę nauki czytania i pisania prof. Bronisława Rocławskiego „Glottodydaktyka” oraz „Dziecięca matematykę”  prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.  Nastawiony na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwija jego  naturalne zdolności, talenty i predyspozycje. Nasz program został pozytywnie zaopiniowany przez prof. nzw. dr hab. Annę Klim-Klimaszewską, autorytet w dziedzinie wychowania przedszkolnego, oraz prof. nzw. dr hab. Barbarę Sitarską, specjalistę ds. dydaktyki ogólnej.

Treści programu obejmują następujące obszary:

W ramach czesnego zapewniamy:

Opiekę od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-18.00 (z wyjątkiem dni określonych w Zasadach Organizacji)

Wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną – pełną wiedzy, pasji, troski i kreatywności

Program wychowawczy nastawiony na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka bazujący na koncepcjach:

·       Thomasa Gordona „Wychowanie bez porażek”

·       Marshalla B. Rosenberga „Nonviolent Communication (NVC)”

·       poglądach i teoriach Jespera Juula

·       koncepcji skutecznego nauczania i kierowania zachowaniem Billa Rogersa

Systematyczne monitorowanie i wspomaganie rozwoju dzieci

Naukę poprzez zabawę, czyli przyjazną edukację i wzorowe przygotowanie do szkoły z zakresu: edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, zdrowotnej, wychowania fizycznego i profilaktyki logopedycznej

Zajęcia z Glottodydaktyki – przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania

Zajęcia z Dziecięcej Matematyki – przygotowanie do edukacji matematyczne

Zajęcia z języka angielskiego metodą Early Partial Immersion

·       3-latki (do 40 jednostek w miesiącu)

·       4-latki (od 40 do 80 jednostek w miesiącu)

·       5-latki (od 80 do 160 jednostek w miesiącu)

·       6-latki (od 80 do 160 jednostek w miesiącu)

Gry matematyczne dla grup 5-6-latków

„Mały Człowiek – Wielkie Wartości” – autorski program etyki, wychowanie w duchu wartości

Zajęcia muzyczne i nauka piosenek

Skandynawski model spędzania czasu na świeżym powietrzu – gry i zabawy na placu zabaw, spacery po okolicy przedszkola, wycieczki do rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych

„Badacze przyrody – spacery naukowe” – cykliczne projekty dotyczące ekologii i eksperymentów 

Konsultacje i wsparcie psychologa przedszkolnego

Opieka metodyczna edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i nauczania języka angielskiego

Profilaktyka prozdrowotna

Opieka dietetyka

Program wakacyjny „Wakacyjna Skrzynia Skarbów”

Konkursy, turnieje, olimpiady i przeglądy

 

Projekty realizowane w grupach:
Akademia Sztuk Kreatywnych
Warsztaty multisensoryczne – zabawy, ćwiczenia i plastyka sensoryczna
Interaktywne wycieczki dookoła świata w poszukiwaniu kultury, wiedzy i sztuki
Trening samodzielności „Krok w samodzielność”
Projekty ekologiczne
„Mali biznesmeni – trening przedsiębiorczości dla dzieci”
Projekt „Magia książek”

 

Zajęcia dodatkowe 2021/2022:
Warsztaty umuzykalniające
Warsztaty taneczne
Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy „Wyginam śmiało ciało!”
Klub sportowy z treningami piłki nożnej dla chłopców i dziewczynek
Balet
Klub szachowy
Gry matematyczne
Warsztaty naukowe „Szkiełko i oko”
Warsztaty ceramiczne
Zadzwoń: 22 490 24 24