Jak najwięcej aktywności ruchowej i pobytu na powietrzu

Już od małego propagujemy zdrowy styl życia.

Ciuchcia Puch Puch ma w założeniach wychowanie zdrowych, aktywnych i odpornych fizycznie dzieci. Zgodnie z programem, czas pobytu naszych podopiecznych na powietrzu jest wszechstronnie wykorzystywany.

Zapewniamy dzieciom swobodną aktywność ruchową oraz zorganizowane zabawy i zawody sportowe z wykorzystaniem atrakcyjnych przyborów gimnastycznych. Wdrażamy nawyki i przyzwyczajenia higieniczno-zdrowotne, a także propagujemy zdrowy styl życia.

W ciągu całego tygodnia dzieci mają zapewnione dodatkowe zajęcia ruchowe, np. klub sportowy, gimnastykę korekcyjną, taniec i balet. Raz w roku w przedszkolach organizowana jest Olimpiada Sportowa.

Zadzwoń: 22 490 24 24