Projekty edukacyjne

Projekt „Krok w samodzielność”

Dobre wychowanie to wielki atut. Uprzejmość, umiejętność właściwego zachowania się w towarzystwie i kultura osobista, z pewnością pomogą dziecku w codziennym życiu. Kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, uczy szacunku do dorosłych, pozwala maluchowi czuć się komfortowo wśród innych ludzi, ułatwia przystosowanie się do najróżniejszych okoliczności, a także umożliwia nawiązywanie bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami. Im wcześniej zaczniemy wdrażać podopiecznym  zasady właściwego zachowania, tym szybciej savoir-vivre stanie się dla nich normą wewnętrzną.

Podczas projektu:

 • wszyscy zachowujemy się tak aby być najlepszym przykładem i wzorem do naśladowania;
 • trenujemy powitania i pożegnania;
 • uczymy się zwrotów grzecznościowych;
 • kształtujemy nawyki związane z kulturą spożywania posiłków
 • dbamy o dobre maniery podczas rozmowy;
 • kształtujemy nawyki właściwego zachowania w miejscach publicznych;
 • dbamy o siebie oraz otoczenie.

Program Etyki „Mały człowiek – wielkie wartości”

„Cechą wartości moralnych jest to, że im szerzej je praktykujemy, im więcej ich dajemy innym, tym więcej ich wokół przybywa i tym więcej do nas wraca” L. i R. Eyre

„Celem zasadniczym do osiągnięcia nie jest metodyczne, naukowe wyuczenie etyki, ale położenie pewnych fundamentów, zapoczątkowanie formowania wrażliwości, świadomości istnienia pewnych zagadnień i problemów, kształtowania postaw” A. Ziemska

W programie dzieci:

 • rozpoznają elementarne wartości, wśród których na pierwszym miejscu jest dobro;
 • uczą się odróżnianie dobra od zła;
 • kształtują empatię;
 • kształtują postawę refleksyjną wobec omawianych zagadnień dotyczących człowieka, jego najbliższego otoczenia (rodziny, przyjaciół, kolegów, osób starszych, niepełnosprawnych itp.), środowiska przyrodniczego, stosunku do własnej natury (uczuć, motywacji itp.) i określonych sytuacji życiowych.

Założenia programu etyki są zgodne z Programem Wychowawczo – Dydaktycznym Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch oraz  z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

W trakcie zajęć zajęć wprowadzamy wartości takie jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, pokojowość, sprawiedliwość, szczęście, optymizm, humor, przyjaźń, miłość, solidarność, piękno, mądrość.

Projekty ekologiczne

Projekty ekologiczne obejmują zakres tematyczny:

 • Szanujemy drzewa
 • Szanujemy rośliny
 • Szanujemy wodę
 • Szanujemy zwierzęta

Podczas zajęć dzieci dzielą się wiedzą, biorą udział w licznych zabawach, tworzą kąciki tematyczne, przygotowują prace plastyczne, biorą udział w wycieczkach terenowych oraz spotkaniach z ekspertami.

Projekt „Mali biznesmeni – trening przedsiębiorczości dla dzieci”

Podczas projektu najstarsze przedszkolaki zdobywają podstawową wiedzę z zakresu edukacji ekonomicznej i finansowej oraz uczą się szacunku do pieniądza. Podczas spotkań dzieci zajmują się odkrywaniem tajemnic pieniędzy, poznają cel oszczędzania, przygotują się do właściwego odbioru przekazu reklamowego. Przedszkolaki uczestniczą również w zabawach kształtujących kompetencje, które są podstawą budowania postawy przedsiębiorczej; takich jak kreatywność i otwartość w myśleniu, umiejętność rozwiązywania problemów, podejmowania ryzyka i wyciągania nauki z porażek, ale również umiejętności dzielenia się pieniędzmi z innymi.

Polecana literatura:

„Basia i pieniądze” Zofia Stanecka

“Zaskórniaki” Grzegorz Kasdepke, Ryszard Petru

“Julek i dziura w budżecie” Sylwia Wojciechowska

„Pestka, Drops, Cukierek. Liczby kultury” Grzegorz Kasdepke, Ryszard Petru

„Świat pieniądza” Patrycja Krzanowska, Katarzyna Michalska

Projekt „Magia książek”

Projekt „Magia książek”, obejmować będzie akcję poświęconą propagowaniu czytelnictwa wśród dzieci. Głównym założeniem projektu jest stwarzanie optymalnych warunków do rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i ich indywidualnych zainteresowań a także kształtowanie motywacji do nauki czytania.

Podczas projektu skupimy się na:

 • kształceniu nawyków czytelniczych;
 • wprowadzeniu dzieci w świat literatury;
 • budzeniu zaciekawienia książką przez inspirowanie różnego rodzaju aktywności;
 • wdrażanie  do postrzegania książki, jako źródła przeżyć ale również jako źródła wiedzy;
 • budowanie pozytywnej motywacji do nauki samodzielnego czytania;
 • doskonalenie umiejętności językowych dzieci oraz kreatywności;
 • postrzeganie książki, jako dobrej alternatywy wobec telewizji i komputera.

Dobre i mądre książki dla dziecka powinny być:

 • skierowane do dziecka, zrozumiałe i ciekawe dla niego;
 • dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju;
 • sensowne – o czymś istotnym dla dziecka lub uczące czegoś ważnego;
 • napisane lub tłumaczone poprawnym i pięknym językiem;
 • przynoszące rzetelną wiedzę;
 • rozwijające poczucie humoru, kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywnego nastawienie do świata
 • rozwijające dobry smak, oferujące rozrywkę na wysokim poziomie;
 • rozwijające wrażliwość estetyczną;
 • niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, zwierząt, przyrody, kraju, uznanych norm społecznych i sprawiedliwego prawa;
 • niosące jednoznaczny i pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw i zachowań.
Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl