Projekty edukacyjne

Projekt „Krok w samodzielność”

Dobre wychowanie to wielki atut. Uprzejmość, umiejętność właściwego zachowania się w towarzystwie i kultura osobista, z pewnością pomogą dziecku w codziennym życiu. Kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw społecznych, uczy szacunku do dorosłych, pozwala maluchowi czuć się komfortowo wśród innych ludzi, ułatwia przystosowanie się do najróżniejszych okoliczności, a także umożliwia nawiązywanie bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami. Im wcześniej zaczniemy wdrażać podopiecznym  zasady właściwego zachowania, tym szybciej savoir-vivre stanie się dla nich normą wewnętrzną.

Podczas projektu:

 • wszyscy zachowujemy się tak aby być najlepszym przykładem i wzorem do naśladowania;
 • trenujemy powitania i pożegnania;
 • uczymy się zwrotów grzecznościowych;
 • kształtujemy nawyki związane z kulturą spożywania posiłków
 • dbamy o dobre maniery podczas rozmowy;
 • kształtujemy nawyki właściwego zachowania w miejscach publicznych;
 • dbamy o siebie oraz otoczenie.

Program Etyki „Mały człowiek – wielkie wartości”

„Cechą wartości moralnych jest to, że im szerzej je praktykujemy, im więcej ich dajemy innym, tym więcej ich wokół przybywa i tym więcej do nas wraca” L. i R. Eyre

„Celem zasadniczym do osiągnięcia nie jest metodyczne, naukowe wyuczenie etyki, ale położenie pewnych fundamentów, zapoczątkowanie formowania wrażliwości, świadomości istnienia pewnych zagadnień i problemów, kształtowania postaw” A. Ziemska

W programie dzieci:

 • rozpoznają elementarne wartości, wśród których na pierwszym miejscu jest dobro;
 • uczą się odróżnianie dobra od zła;
 • kształtują empatię;
 • kształtują postawę refleksyjną wobec omawianych zagadnień dotyczących człowieka, jego najbliższego otoczenia (rodziny, przyjaciół, kolegów, osób starszych, niepełnosprawnych itp.), środowiska przyrodniczego, stosunku do własnej natury (uczuć, motywacji itp.) i określonych sytuacji życiowych.

Założenia programu etyki są zgodne z Programem Wychowawczo – Dydaktycznym Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch oraz  z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.

W trakcie zajęć zajęć wprowadzamy wartości takie jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, pokojowość, sprawiedliwość, szczęście, optymizm, humor, przyjaźń, miłość, solidarność, piękno, mądrość.

 

 

Zadzwoń: 22 490 24 24