Rozwijamy indywidualne uzdolnienia

Wspomagamy i stymulujemy rozwój kreatywności dzieci.

W przedszkolu Ciuchcia Puch Puch zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie predyspozycji artystycznych dziecka oraz rozbudzanie w nim zainteresowania sztuką. Nauczyciele rozwijają indywidualne uzdolnienia każdego wychowanka poprzez systematyczne organizowanie sytuacji umożliwiających dziecku bezpośredni kontakt z różnymi dziedzinami sztuki: malarstwem, rzeźbą, muzyką, ruchem, tańcem i teatrem.

Zapewnienie dzieciom stałego dostępu do różnorodnych materiałów i narzędzi stymuluje rozwój kreatywności i wyobraźni. W każdej sali organizowane są miejsca kreatywnej zabawy, gdzie dzieci w ciągu całego dnia mogą realizować swoje artystyczne pomysły.

Edukacja artystyczna dzieci wspierana jest programami Katarzyny Mitros „Jak wychować pomysłowca?” i „Jak wychować geniusza?”.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl