Program

Realizacja programu nauczania języka angielskiego odbywa się poprzez:

● Autorski program częściowej immersji – dzięki któremu dzieci uczą się języka komunikując się z lektorem mówiącym po angielsku nie tylko w czasie samych zajęć ale również w czasie posiłków, w toalecie, szatni, na placu zabaw czy podczas wycieczek.

● Content and Language Integrated Learning (CLIL) – czyli zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe. Już na początkowych etapach nauczania języka obcego warto integrować rozwijanie kompetencji lingwistycznych z poszerzaniem wiedzy z zakresu innych przedmiotów (przyrody, matematyki, sztuki, historii, muzyki itd.). W przedszkolu często trudno jest odróżnić CLIL od standardowych lekcji w zakresie wczesnej nauki języka, ponieważ tematy zajęć są zazwyczaj tożsame z rzeczywistą aktywnością dzieci. Ucząc się słuchać, używać dźwięków i słów pochodzących z innego języka, maluchy skupiają się przede wszystkim na działaniu – czy to grając, śpiewając, rysując, budując modele, czy wykonując inne działania. Oprócz lekcji języka angielskiego ogólnego lektorzy prowadzą też zajęcia z zakresu kultury krajów anglojęzycznych, w tym dotyczące świąt państwowych i kościelnych, oraz kultur innych narodowości; rozszerzają materiał, nad którym w danym okresie dzieci pracują w języku polskim z wychowawcą grupy, omawiając, na przykład, pory roku, owady, gatunki drzew owocowych, lub wykonują proste działania matematyczne.

● Storytelling – wczasie lekcji języka angielskiego lektorzy prowadzą zajęcia storytelling (opowiadanie historii) oparte o klasykę anglojęzycznej literatury dziecięcej. Nasi podopieczni mają szansę zapoznać się między innymi z psem Spotem, Misiem Paddingtonem, niesforną Goldilocs, Bardzo Głodną Gąsienicą czy stworem Gruffalo, jednym z bohaterów bestsellerowych książek Julii Donaldson.

● Synthetic Phonics – czyli przygotowania do nauki czytania i pisania w języku angielskim. Metoda synthetic phonics, używana w angielskojęzyczych przedszkolach i szkołach montessoriańskich już od 1968 roku, a od 2007 zatwierdzona przez rząd Wielkiej Brytanii, jest obecnie uznawana za najlepszą i najbardziej bezpośrednią metodę, dzięki której dzieci nabierają wczesnej umiejętności czytania i pisania w języku angielskim. Jej kluczowe założenia to nauka głosek i prawidłowego ich wybrzmiewania, rozszerzanie słownictwa, nauka piosenek i rymowanek, zabawy z literami oraz nauka czytania i pisania prostych słów. Etapy przygotowania dzieci do nauki czytania i pisania w języku angielskim realizowane są zgodnie z aktualnymi możliwościami każdego dziecka, bez względu na jego wiek. Postępy ucznia są regularnie monitorowane przez lektora języka angielskiego, który wraz z wychowawcą decyduje o przejściu dziecka do kolejnego etapu, zależnie od jego postępów w glottodydaktyce języka polskiego wg prof. B. Rocławskiego.

● Angielski z EMYS’em – w zajęciach z języka angielskiego dzieciom towarzyszy najbardziej zaawansowany robot edukacyjny EMYS. Nasz przyjaciel jest native speakerem z przyjaznym wyglądem i miłym podejściem do przedszkolaków. Robot nie tylko mówi po angielsku, ale również czuje, widzi, słyszy i reaguje na dotyk, dzięki czemu z łatwością angażuje dzieci do wspólnej zabawy i nauki języka angielskiego. EMYS oferuje dzieciom aktywności z zastosowaniem najnowocześniejszych technik nauczania: gry językowe w oparciu o struktury i słownictwo funkcyjne, zabawy ruchowe, storytelling, piosenki, aktywności angażujące przez dramę, zajęcia plastyczne, nauczanie zintegrowane i mnemotechniki.

Poza tym dzieci biorą udział w:

● przedstawieniach teatralnych przygotowywanych pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego i metodyka języka angielskiego,

● konkursach i projektach anglojęzycznych,

● spotkaniach z gośćmi anglojęzycznymi,

● projektach międzykulturowych.

Indywidualizacja procesu nauczania pozwala dzieciom kontynuującym naukę języka angielskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne’a na dostosowanie programu klasy I do ich potrzeb i możliwości, w ramach lekcji w małej grupie lub podczas indywidualnych konsultacji z nauczycielem przedmiotowym.


Our Choo Choo Train program is based on Early Partial Immersion method and consists of:

● Our original teaching scheme in which children acquire language by communicating with teachers who use English not only during the lesson itself by also during meals, in the bathrooms, cloakrooms, in the playground and on trips.

● Content and Language Integrated Learning (CLIL) – we make sure everyday learning and teaching develops the whole child linguistically, emotionally and intellectually. Our children learn through English by playing and experimenting about the world that surrounds them. Art, music, history, science and maths are interwoven into everyday lessons and match their native tongue experience. Children also learn about English festivals and holiday traditions around the world such as Easter Egg Hunt, Thanksgiving, Halloween or Guy Fawkes Day.

● Storytelling based on children’s classics – “Paddington Bear”, “Goldilocks and the Three Bears”, “Spot”, “The Gruffalo” or “The Very Hungry Caterpillar” are just a few to name that our children get to know or act out. We all love stories. Telling, retelling and listening. We use different methods such as “Talk for writing” by Pie Corbett to encourage children to speak and retell the story to their learning partners, teachers or parents. It works and we all have a lot of fun!

● Synthetic phonics, a way of teaching reading (and handwriting) which involves learning a lot vocabulary and songs as well as how the graphemes (single or combined letters of the alphabet) represent the sounds of spoken language. We believe that synthetic phonics is the most effective for early reading stages which is why we make sure children play different games in order to get to know the key sounds of spoken English. Later, they are taught just a few phonemes (for example /s/ /a/ /t/ /p/ /i/ /n/) and their graphic representations (‘s’, ‘a’, ‘t’, ‘p’, ‘i’, ’n’ respectively) in order to read whole words by blending the sounds together. Our children develop individually and usually they start reading in Polish before they move on to English. They are able to continue this program in Jules Verne Primary School (Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a).

Children are also involved in:

● theatre performances,

● english competitions and projects,

● meetings with English-speaking visitors,

● intercultural projects.


Projekty zrealizowane przez lektorów języka angielskiego

Angielskie Bajanie – Klasyka Baśni Multisensorycznie

Cele:

 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, zrównoważony rozwój wszystkich zmysłów, wspieranie rozwoju motoryki małej i dużej;
 • kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie zadaniowego podejścia do stawianych problemów oraz kreatywności;
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów i optymalnych rozwiązań;
 • nauka przez zabawę;
 • przybliżanie wartościowej literatury.

Zrealizowane baśnie:

 • „LITTLE RED RIDING HOOD”
 • „WIZARD OF OZ”
 • „CINDERELLA”
 • „NUTCRACKER”
 • „SNOW QUEEN”
 • „THREE LITTLE PIGS”
 • „HANSEL&GRETCHEN”
 • „GOLDILOCKS & THE THREE BEARS”
 • „JACK & THE BEANSTALK”

Projekt zrealizowany w grupach 5- i 6-latków.

English Special Days

Cele:

 • budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzanie na zajęciach języka angielskiego scenariuszy zajęć dni nietypowych;
 • poszerzanie słownictwa czynnego u dzieci;
 • stworzenie bazy dydaktycznej przyjaznej dzieciom;
 • pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez prezentowanie „dnia nietypowego”.

Zrealizowane dni:

 • „COLOR DAY”
 • „PUMPKIN DAY”
 • „HALLOWEEN”
 • „WINTER DAY”
 • „POPCORN DAY”
 • „PANCAKE DAY”
 • „ST.PATRICK’S DAY”
 • „CARROT DAY”
 • „EASTER EGG HUNT”

Projekt zrealizowany we wszystkich grupach wiekowych.

Play with English – Play in English!

Cele:

 • kreatywne i twórcze działania oraz uruchamianie twórczości dzieci;
 • pokazywanie dzieciom, iż język angielski może być obecny w różnych dziedzinach ich życia;
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w języku angielskim;
 • doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości, koncentracji i skupienia, współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy.

Zrealizowane zajęcia:

 • eksperymenty z kolorami po angielsku;
 • wierszyki, rymowanki i zabawy paluszkowe (Finger Rhymes) jako sposób na zabawy komunikacyjne;
 • DIY- tworzymy pomoce edukacyjne;
 • przygotowanie świątecznych życzeń;
 • Time for a story- wykorzystanie książek, historyjek, opowiadań na zajęciach;
 • Master Chef – gotujemy po angielsku!;
 • zajęcia w terenie;
 • wiosenne figle, scenki i piosenki, czyli drama na zajęciach.

Projekt zrealizowany we wszystkich grupach wiekowych.

 

 

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl