Rozwijam swoje zdolności, czyli zajęcia dodatkowe

Dbając o wszechstronny rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci, proponujemy nowe projekty oraz ciekawe zajęcia dodatkowe.

Zajęcia dodatkowe i projekty prowadzone są przez wysokiej klasy instruktorów, profesjonalnych trenerów, lektorów i nauczycieli. Współpracujemy między innymi z absolwentami Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Muzycznego, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz tancerzami najwyższej klasy tanecznej „S”, medalistami wielu turniejów i konkursów.


Zajęcia z języka angielskiego metodą Early Partial Immersion

Choo Choo Train to autorski program nauki języka angielskiego, który od września 2009 r. z dużym sukcesem realizowany jest w Przedszkolach Ciuchcia Puch Puch. Program ten bazuje na metodzie Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji językowej, polegającej na intuicyjnym przyswajaniu języka obcego, który używany jest jako drugi język komunikacji wzwykłych, codziennych sytuacjach i podczas wybranych zajęć. Jeden nauczyciel używa języka polskiego, a drugi konsekwentnie języka angielskiego. Dzieci mogą zwracać się do lektora w mowie ojczystej, on jednak zawsze odpowiada po angielsku. Stały kontakt z językiem obcym zachęca do aktywnej interakcji językowej i naśladowania wypowiedzi lektora. Wykorzystując swój naturalny potencjał, dzieci bez wysiłku opanowują obcy system językowy. Odczuwają przyjemność kontaktu z językiem obcym, rozwijają sprawność rozumienia wypowiedzi, uczą się formułować zdania, a w konsekwencji opanowują umiejętność posługiwania się drugim językiem. Metoda immersji językowej oceniona została przez instytuty badawcze jako jedna z najbardziej skutecznych i naturalnych metod nauczania języków obcych. Nasze zajęcia prowadzimy w oparciu o klasykę anglojęzycznej literatury dziecięcej oraz aktywności integrujące naukę języka z przyswajaniem wiedzy z innych dziedzin, takich jak sztuka, geografia, przyroda czy matematyka (Content and Language Integrated Learning). Rozwijamy też świadomość fonologiczną, tj. świadomość istnienia głosek jako jednostek fonetycznych, na które dzielą się słowa w języku mówionym, co stanowi część procesu nauki czytania i pisania, w którym jednostki te są dopasowywane do odpowiadających im reprezentacji graficznych. Korzystamy przy tym z Synthetic Phonics, najlepszej i najbardziej bezpośredniej metodzie przygotowującej dzieci do wczesnego nabycia umiejętności czytania i pisania w języku angielskim.

Akademia Sztuk Kreatywnych

Zajęcia w naszej Akademii to przede wszystkim edukacja twórcza i działania plastyczne. Podczas zajęć wykorzystujemy różne metody i narzędzia, tak aby rozwijać kreatywność, ciekawość, pomysłowość i wyobraźnię, niezbędne w rozwoju osobowości młodego człowieka. Zajęcia mają na celu wprowadzenie w świat wartości estetycznych, rozwój wyrażania twórczej ekspresji, kształtowanie twórczej osobowości wrażliwego odbiorcy dzieła sztuki, rozwijanie uzdolnień plastycznych, a także wiarę w poczucie własnej wartości i we własne siły. Akademia Sztuk Kreatywnych wprowadza przedszkolaki w świat sztuki poprzez zaznajomienie dzieci z różnymi technikami i materiałami oraz pokazanie, jak można je łączyć, by tworzyć niezwykłe kompozycje.

Warsztaty multisensoryczne i konstrukcyjne

Zajęcia stymulujące zmysły oraz wspierające proces integracji sensorycznej, czyli inspirujące, pobudzające i zachęcające do poznawania siebie oraz świata za pomocą zmysłów. Każde spotkanie poświęcone jest innemu zmysłowi – dotyku, smaku, węchu, słuchu, wzroku, równowagi oraz czuciu głębokiemu. Celem warsztatów jest poznawanie i odkrywanie świata za pomocą zmysłów, odbieranie i przetwarzanie bodźców, usprawnianie koordynacji ciała, kształtowanie harmonijnej pracy układu nerwowego, rozwój motoryki małej, wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły, a także integracja grupy. Podczas warsztatów dzieci biorą udział w inspirujących zajęciach, które aktywizują przedszkolaki oraz umożliwiają wyrażanie siebie poprzez swobodną ekspresję. Co miesiąc na ostatnim spotkaniu odbywają się aktywności sensoryczne, podczas których zapraszamy przedszkolaki do wspólnej zabawy integrującej wszystkie zmysły. W tych dniach, dzieci biorą udział w zajęciach z masami plastycznymi, które mogą dotykać, lepić, mieszać, ugniatać, przesypywać, przelewać, a nawet… wąchać! Masy plastyczne przygotowywane są przez dzieci z naturalnych składników (np. mąki, makaronu, wody, barwników spożywczych) oraz aromatycznie pachnących przypraw (jak cynamon, goździki czy kurkuma). Podczas zabaw wszystkimi zmysłami, dzieci mają możliwość swobodnego doświadczania różnych mas i struktur, a także wyrażania uczuć i opowiadania o emocjach, które im towarzyszą.

Badacze przyrody

Makro- i mikroświat to wyposażona w starannie dobrane materiały przestrzeń, w której dzieci mogą kształtować i rozwijać swoje zainteresowanie fauną i florą w kącikach przyrodniczym i geograficznym, w tym korzystać z mikroskopów i lup oraz tworzyć i prowadzić hodowle roślin i zwierząt. Stwarzamy przedszkolakom optymalne warunki do poznawania środowiska naturalnego poprzez organizowanie wycieczek i spacerów edukacyjnych, połączonych z dokonywaniem obserwacji i przeprowadzaniem doświadczeń, dzięki którym dziecko odkrywa świat, dostrzega bogactwo barw, zmienność zjawisk.

Gry matematyczne – czyli jak zostać mistrzem matematyki

Gry matematyczne to specjalne zajęcia organizowane dla przedszkolaków z grup 5- i 6-latków, mające na celu wprowadzenie dzieci w tajniki konstruowania gier oraz zdobywania doświadczeń matematycznych. W trakcie zajęć, dzieci rozwiązują zagadki i rebusy, jak również odkrywają i poznają pojęcia matematyczne. Przedszkolaki, które uczestniczą w zajęciach poszerzają wiedzę, utrwalają umiejętności matematyczne, uczą się respektować zasady obowiązujące w grze, planują wydarzenia i rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe. Dodatkowo, zajęcia te rozwijają zdolności twórcze, uczą współpracy i służą rozwojowi umiejętności społecznych.

Interaktywne wycieczki dookoła świata w poszukiwaniu kultury, wiedzy i sztuki

Dzięki nowym technologiom i monitorom w poszczególnych salach dydaktycznych, przedszkolaki mają możliwość bezpiecznego zwiedzenia najróżniejszych zakątków świata, a także odbycia spotkań z ciekawymi osobami. Dzięki możliwościom jakie daje nam Internet w każdej chwili możemy przenieść zajęcia dydaktyczne pod Wodospad Niagara, zobaczyć jak wygląda Mur Chiński, wdrapać się na Machu Picchu, nauczyć się układu baletowego ze spektaklu „Jezioro Łabędzie”, wykonać arię operową „La donna é mobile”, obejrzeć w Luwrze „Mona Lisę” Leonarda da Vinciego, a także zaprosić interesujących gości, którzy zdalnie opowiedzą przedszkolakom o swoich zainteresowaniach i pasjach.

Warsztaty umuzykalniające

Dzieci uwielbiają muzykę, śpiew, ruch i dobrą zabawę, a w trakcie warsztatów umuzykalniających jest czas na wszystkie te elementy. Podczas spotkań z muzyką przedszkolaki zanurzają się w dźwiękach, śpiewają, tańczą, wystukują rytm na bębenkach, grzechoczą marakasami, poruszają tamburynem i stukają toblokiem. Instruktorzy zajęć prezentują również oryginalne instrumenty i repertuary muzyczne oraz opowiadają o rytmach, melodii i strukturach dźwiękowych.

Warsztaty taneczne

Warsztaty taneczne to zabawy ruchowo-muzyczne oraz nauka układów grupowych do różnych rodzajów muzyki: disco, polka, krakowiak, rock’n’roll, cha-cha. Taniec rozwija zdolności artystyczne dziecka, uwrażliwia je na muzykę, uczy odpowiedzialności, dyscypliny, współpracy z rówieśnikami i dobrych manier, pomaga także przezwyciężyć nieśmiałość. Dodatkowo, jest to doskonały sposób na kształtowanie ładnej, prawidłowej postawy, poczucia rytmu i harmonii ruchów.

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy

Zajęcia z gimnastyki mają na celu doskonalenie sprawności fizycznej dziecka i kształtowanie prawidłowej postawy i koordynacji ruchowej. Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju aktywnościach sportowych, takich jak: ćwiczenia indywidualne, wspólne zabawy ruchowe, ćwiczenia zręcznościowe i gry zespołowe. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w gimnastyce, dzięki czemu prawidłowo się rozwijają, miło spędzają czas, uczą się zasad fair-play i systematycznego dążenia do celu.

Klub sportowy

Program zakłada wprowadzenie gier i zabaw sportowych z elementami minikoszykówki, minipiłki ręcznej, gimnastyki i lekkoatletyki. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w różnego rodzaju aktywnościach sportowych, dzięki czemu prawidłowo się rozwijają, miło spędzają czas, uczą się zdrowej rywalizacji i zasad fair play. Treningi odbywają się na świeżym powietrzu, a w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych w salach przedszkolnych.

Warsztaty naukowe „Szkiełko i oko”

To ponad 60 programów edukacyjnych z 600 fascynującymi eksperymentami. Zajęcia te wprowadzają dzieci w świat fizyki, przyrody, biologii i chemii, w przystępny sposób wyjaśniając otaczające nas zjawiska. Dzieci dowiadują się m.in., na czym polega załamanie i odbicie światła, badają, jak zmieniają się fale głosowe, poznają sekrety dźwięku, wywołują błyskawicę, potrafią zrobić bąbelki wody sodowej, „flabbera” czy rakietę ze słomki, są świadkami zimnych i gorących reakcji chemicznych.

 Klub szachowy

Gra w szachy kształci wyobraźnię przestrzenną, ćwiczy pamięć, uwagę i koncentrację, a przede wszystkim stwarza sytuacje wymagające abstrakcyjnego i logicznego myślenia. Wyrabia też umiejętność panowania nad sobą, buduje wytrwałość i poczucie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, uczy myśleć strategicznie i szanować każdego przeciwnika. Uczy również zdrowej rywalizacji i przestrzegania zasad fair play. Raz w roku organizujemy Turniej Szachowy Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch, do udziału, w którym zapraszamy dzieci z grup 5- i 6-latków, które uczestniczyły w zajęciach szachowych. Podczas Turnieju zawodnicy wykorzystują praktyczne umiejętności zdobyte w ciągu roku szkolnego.

Warsztaty muzealne, Spotkania teatralne, Mała Filharmonia

Raz w miesiącu odbywają się wybrane zajęcia: muzealne warsztaty edukacyjne, spotkanie z teatrzykiem lub koncert muzyki klasycznej. Służą one kształtowaniu wrażliwości estetycznej dziecka, rozwijają indywidualne talenty, słuch muzyczny i poczucie rytmu, stymulują też wyobraźnię i uwrażliwiają na piękno otaczającego świata. Dzieci poznają różne dziedziny sztuki: rzeźbę, malarstwo, elementy dramy, muzykę klasyczną, budowę i historię instrumentów muzycznych.

Skandynawski model spędzania czasu na świeżym powietrzu

W Ciuchci Puch Puch zależy nam, aby dzieci miały szansę wszechstronnego rozwoju, ekologicznego wychowania, a także życia blisko zieleni i natury. To właśnie dlatego na co dzień staramy się maksymalizować czas spędzany w ogrodzie i na przedszkolnym placu zabaw. Nasze przedszkolaki na świeżym powietrzu bawią się, uczą, obserwują, eksperymentują, sadzą, malują, poszukują i odpoczywają. Budzimy ciekawość i zainteresowanie otaczającym nas światem. Głównymi zaletami czasu spędzonego na dworze jest promowanie zdrowego trybu życia, budowanie więzi między człowiekiem a naturą, możliwość wyładowania energii, rozwój umiejętności ruchowych (motoryka duża i motoryka mała), stymulowanie kreatywności, większy spokój, a także lepsza umiejętność skupienia i koncentracji.

Dlatego nawiązując do norweskiego powiedzenia „Nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania”, nasze przedszkolaki muszą być komfortowo przygotowane na różne formy spędzania czasu na świeżym powietrzu.


Ciuchcia Puch Puch – Bielany, Targówek (Zacisze), Wawer (Anin) – zajęcia dodatkowe

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl