Angielski codziennie

Nauka języka angielskiego w dwujęzycznym Przedszkolu Ciuchcia Puch Puch odbywa się codziennie w każdej grupie wiekowej.

Od września 2009 r. z dużym sukcesem realizujemy autorski program Choo Choo Train, bazujący na metodzie Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji. Język angielski używany jest jako drugi język komunikacji w zwykłych, codziennych sytuacjach i podczas wybranych zajęć. Jeden nauczyciel w grupie używa języka polskiego, a drugi konsekwentnie języka angielskiego. Dzieci mogą zwracać się do nauczyciela języka angielskiego w mowie ojczystej, on jednak zawsze odpowiada po angielsku. Starsze dzieci zachęcane są do zwracania się w  języku angielskim. W ten sposób mają szanse utrwalenia takich zwrotów jak: “Czy możesz mi podać?”,  “Bardzo proszę”, “Nie ma za co”.

W grupach 3- i 4-latków realizacja programu ma na celu przygotowanie do dwujęzyczności.
W grupach 5- i 6-latków realizowany jest program dla grup dwujęzycznych.

Program glottodydaktyki języka polskiego i angielskiego, tj. nauki czytania i pisania, jest spójny i został opracowany przy współpracy specjalisty ds. dydaktyki i wychowania Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch i specjalisty ds. nauki języka angielskiego.


Learning English in bilingual Ciuchcia Puch Puch Kindergarten takes place every day, in every age group.

Since September 2009, we have been implementing our Choo Choo Train program with great success. It is based on Early Partial Immersion method in which English is used as a second language of communication in everyday situations and during some activities. While one of the teachers in a group always uses English as a mean of communication, children may respond in Polish, their native tongue. Older groups, however, are encouraged to use English as much as possible to practise such fixed phrases as „Can you pass me…?”, „Here you are”, or „You’re welcome”.

In groups of 3- and 4-year-olds we prepare children for bilingualism and implement our bilingual program in groups of 5- and 6-year-olds.

Our bilingual phonics program, that is teaching reading and writing skills both in Polish and English, has been developed in collaboration with specialists in early education and languages.

 

 

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl