Kadra

Kadra pedagogiczna to zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli.

Tworzą oni ciepłą i przyjazną atmosferę, budują interesujące sytuacje dydaktyczne i wychowawcze. W swojej pracy aktywnie wdrażają nowatorskie programy w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Biorą czynny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. W każdej grupie  pracuje nauczyciel wychowawca oraz, w zależności od liczby dzieci, jedna lub dwie pomoce nauczyciela.

Nasza kadra

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl