Co wyróżnia nauczycielki Ciuchci Puch Puch?

Nasi nauczyciele są niewyczerpanym źródłem twórczej energii i zapału – z entuzjazmem wdrażają najnowsze metody pracy, gwarantując wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie. Kształtują w dzieciach twórczą postawę, rozwijają ich indywidualne zainteresowania i uzdolnienia. Tworzą miłą i ciepłą atmosferę, która sprawia, że każdy wychowanek czuje się u nas jak w domu.

Wszystkie nasze nauczycielki posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. Regularnie uczestniczą w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach, podejmują studia podyplomowe i systematycznie osiągają kolejne stopnie awansu zawodowego, w czym wspiera ich przedszkolny specjalista ds. awansu zawodowego.

Kliknij w link i poznaj naszą kadrę:

Poznaj naszych metodyków:

  • Metodyk ds. dydaktyki i wychowania to doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego. Dzieli się z nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Wspiera ich bezpośrednio przy warsztacie pracy, np. poprzez aktywny udział w zajęciach, analizę merytoryczną i metodyczną zajęć, monitorowanie realizacji indywidualnych programów wspierania rozwoju dzieci.
  • Metodyk języka angielskiego monitoruje realizację autorskiego programu nauki języka angielskiego opartego na metodzie częściowej immersji. Obserwuje prowadzone przez lektorów zajęcia i wspiera ich pracę dydaktyczną. Wzbogaca warsztat nauczycieli o nowe zestawy gier i zabaw w języku angielskim.

Nasz zespół psychologów czuwa nad zdrowiem Twojego dziecka.

Psycholog systematycznie współpracuje z kadrą pedagogiczną i rodzicami. Na podstawie obserwacji doradza wychowawcom i wspiera ich pracę. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i rodziców.

Opracowuje program warsztatów dla dzieci, wspierających integrację, umiejętność dobrej komunikacji i radzenia sobie z emocjami, oraz czuwa nad jego realizacją przez zespół psychologów. Jest specjalistą o dużym doświadczeniu w pracy z dziećmi i ich rodzicami w zakresie psychologii rozwojowej, a także klinicznej, oraz certyfikowanym psychoterapeutą dzieci i dorosłych.

Nasi logopedzi prowadzą stałą kontrolę nad Twoim dzieckiem.

Logopeda realizuje program profilaktyki i terapii logopedycznej. Głównym celem tych zajęć jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej.

Instruktorzy zajęć dodatkowych.

Bogata oferta zajęć dodatkowych sprawia, że współpracuje z nami wielu profesjonalnych i sprawdzonych instruktorów. Realizują oni atrakcyjne, specjalnie opracowane programy zajęć prowadzonych – zgodnie z potrzebami dzieci – w formie zabaw. Instruktorzy wspierają nauczycieli w odkrywaniu i rozwijaniu szczególnych uzdolnień dzieci.

Dbamy o rozwój zawodowy naszej kadry.

Doradca ds. awansu zawodowego wspiera zespół naszych nauczycieli w realizacji planów osobistego rozwoju. Przygotowuje nauczycieli do egzaminów na poszczególne stopnie awansu zawodowego i bierze w nich udział. Dba o dokumentację i realizację procedur MEN.

Dbamy o zdrowie dzieci, udzielając porad i konsultacji.

Wizyty pielęgniarki w przedszkolach odbywają się regularnie. Głównym celem tych spotkań jest edukacja zdrowotna, a także promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia.

W naszych przedszkolach co roku odbywają się szkolenia z pierwszej pomocy, w których biorą udział dzieci oraz wszyscy pracownicy przedszkola.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl