Uczymy budować dobre relacje

Koncepcja naszego programu wychowawczego oparta jest na teoriach i poglądach:

● Adele Faber i Elanie Mazlish – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”

● Marshalla Rosenberga – „Wychowanie w duchu empatii”, „Porozumienie bez przemocy”

● Thomasa Gordona – „Wychowanie bez porażek”

● Jespera Juula – „Twoje kompetentne dziecko”

W Ciuchci Puch Puch zależy nam na tworzeniu atmosfery zaufania, akceptacji, otwartości, wzajemności i autentyczności. Głównym celem naszych oddziaływań wychowawczych jest rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci, poprzez budowanie relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu, szacunku oraz empatii. 

Dążymy do rezygnacji z oceniania i akceptujemy dziecko takim, jakie jest. Przy każdym jego zachowaniu staramy się koncentrować na przyczynie danego działania, a także uczuciach i potrzebach, które dzieckiem kierują. Dzięki empatii i uważności nauczycieli, dziecko czuje, że jego uczucia (także te trudne) są szanowane, a potrzeby brane pod uwagę.

W ramach edukacji emocjonalno-społecznej pokazujemy również dzieciom, jak dbać nie tylko o siebie, ale także o innych – jak budować dobrą komunikację, jak być otwartym na innych i jak dostrzegać potrzeby drugiej osoby uwzględniając przy tym swoje chęci, możliwości i ograniczenia.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl