Bezpieczne przedszkole

Dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić dzieciom bezpieczny i higieniczny pobyt w naszych placówkach, dlatego:

Nasze budynki dostosowane są do potrzeb przedszkola i pozytywnie zaopiniowane przez nadzorujące organy

• regularnie odbywają się kontrole wewnętrzne i zewnętrzne naszych placówek;

• mamy oznakowane drogi ewakuacyjne, gaśnice i hydranty przeciwpożarowe, systemy oddymiania wewnątrz budynku – zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej;

• wszystkie elementy wykończeniowe, meble, gry i zabawki, artykułu piśmiennicze i higieniczne, zabawki ogrodowe, piasek w piaskownicy posiadają certyfikaty i/lub atesty zgodne z polską normą bezpieczeństwa;

• wejście na teren przedszkola jest zabezpieczone domofonem z kodem;

• personel przedszkola przechodzi cyklicznie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i BHP;

• działamy na bazie wewnętrznych procedury postępowania w nagłych wypadkach;

• dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców lub osoby przez nich upoważnione i wymienione w karcie dziecka. Prosimy o pisemne upoważnienie osób, które w zastępstwie Rodziców, sporadycznie bądź regularnie, odbierają dzieci. Osoby te zobowiązane są do każdorazowego okazywania dowodu tożsamości;

• rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązany jest do odprowadzenia go bezpośrednio do nauczyciela;

• rodzic przebywający razem z dzieckiem na terenie przedszkola (podczas przyprowadzania i odbierania, uroczystości rodzinnych i na placu zabaw) przejmuje pełną odpowiedzialność za jego zachowanie i bezpieczeństwo;

• ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o dokładne zamykanie furtki oraz drzwi wejściowych i niepodawanie dzieciom kodów.

Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom jak największe poczucie bezpieczeństwa i normalności, a jednocześnie dostosować działania przedszkola Ciuchcia Puch Puch oraz żłobka MiniCiuchcia do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz rozporządzeń i wytycznych sanitarno-higienicznych, wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

W celu zabezpieczenia dzieci oraz pracowników przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wdrożyliśmy poniższe działania.

•  Jesteśmy jedną z nielicznych placówek, które regularnie badają wszystkich pracowników testami przesiewowymi oraz antygenowymi na COVID-19.

• Cała kadra przedszkola została przeszkolona z wytycznych sanitarno-epidemicznych oraz procedur dotyczących zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

• Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zminimalizowaliśmy liczbę osób trzecich kontaktujących się z dziećmi, a przedszkolne sale dydaktyczne wyposażyliśmy w monitory i komputery, które służą do realizacji zajęć oraz nowych projektów.  Zajęcia dodatkowe (tj. rytmika, taniec i gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy) są prowadzone poprzez spotkania on-line z instruktorami. Zajęcia są wspierane stacjonarnie przez nauczycieli, pracujących w poszczególnych grupach.

• Wejścia do budynków oraz toalety zostały wyposażone w dozowniki z płynem dezynfekującym oraz termometry.

• Wszystkim osobom wchodzącym na teren budynku jest mierzona temperatura ciała. Każda osoba z zewnątrz wchodząca do placówki, jest zobowiązana do zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek oraz ochraniaczy na obuwie.

• Budynek został oznakowany i podzielony na strefy, dzięki czemu przedszkolaki zachowują dystans między grupami.

• Nauczyciele wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej. (tj. maski, przyłbice, fartuchy, rękawiczki).

• Pomieszczenia są regularnie wietrzone, ozonowane oraz sprzątane.

• Zabawki, kanapy, fotele, dywany oraz sprzęty na placu zabaw dezynfekujemy specjalistycznymi środkami chemicznymi.

• Wszystkie sale dydaktyczne są wyposażone są w oczyszczacze powietrza i parownice, które w ekologiczny i bezpieczny dla dzieci sposób pozwalają na bieżąco dezynfekować zabawki i materiały przedszkolne.

Zadzwoń: 22 490 24 24