Bezpieczne przedszkole

Dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić dzieciom bezpieczny i higieniczny pobyt w naszych placówkach.

•  Nasze budynki dostosowane są do potrzeb przedszkola i pozytywnie zaopiniowane przez nadzorujące organy.

•  Regularnie odbywają się kontrole wewnętrzne i zewnętrzne naszych placówek.

•  Mamy oznakowane drogi ewakuacyjne, gaśnice i hydranty przeciwpożarowe, systemy oddymiania wewnątrz budynku – zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej.

•  Wszystkie elementy wykończeniowe, meble, gry i zabawki, artykułu piśmiennicze i higieniczne, zabawki ogrodowe, piasek w piaskownicy posiadają certyfikaty i/lub atesty zgodne z polską normą bezpieczeństwa.

•  Wejście na teren przedszkola jest zabezpieczone domofonem z kodem.

•  Personel przedszkola przechodzi cyklicznie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i BHP.

•  Działamy na bazie wewnętrznych procedury postępowania w nagłych wypadkach.

•  Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców lub osoby przez nich upoważnione i wymienione w karcie dziecka. Prosimy o pisemne upoważnienie osób, które w zastępstwie Rodziców, sporadycznie bądź regularnie, odbierają dzieci. Osoby te zobowiązane są do każdorazowego okazywania dowodu tożsamości.

•  Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązany jest do odprowadzenia go bezpośrednio do nauczyciela.

•  Rodzic przebywający razem z dzieckiem na terenie przedszkola (podczas przyprowadzania i odbierania, uroczystości rodzinnych i na placu zabaw) przejmuje pełną odpowiedzialność za jego zachowanie i bezpieczeństwo.

•  Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o dokładne zamykanie furtki oraz drzwi wejściowych i niepodawanie dzieciom kodów.


COVID-19

Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom jak największe poczucie bezpieczeństwa i normalności, a jednocześnie dostosować działania przedszkola Ciuchcia Puch Puch oraz żłobka MiniCiuchcia do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz rozporządzeń i wytycznych sanitarno-higienicznych, wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

W celu zabezpieczenia dzieci oraz pracowników przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wdrożyliśmy poniższe działania.

•  Jesteśmy jedną z nielicznych placówek, które regularnie badają wszystkich pracowników testami przesiewowymi oraz antygenowymi na COVID-19.

•  Cała kadra przedszkola została przeszkolona z wytycznych sanitarno-epidemicznych oraz procedur dotyczących zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

•  Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zminimalizowaliśmy liczbę osób trzecich kontaktujących się z dziećmi, a przedszkolne sale dydaktyczne wyposażyliśmy w monitory i komputery, które służą do realizacji zajęć oraz nowych projektów.  Zajęcia dodatkowe (tj. rytmika, taniec i gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy) są prowadzone poprzez spotkania on-line z instruktorami. Zajęcia są wspierane stacjonarnie przez nauczycieli, pracujących w poszczególnych grupach.

•  Wejścia do budynków oraz toalety zostały wyposażone w dozowniki z płynem dezynfekującym oraz termometry.

•  Wszystkim osobom wchodzącym na teren budynku jest mierzona temperatura ciała. Każda osoba z zewnątrz wchodząca do placówki, jest zobowiązana do zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek oraz ochraniaczy na obuwie.

•  Budynek został oznakowany i podzielony na strefy, dzięki czemu przedszkolaki zachowują dystans między grupami.

•  Nauczyciele wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej (tj. maski, przyłbice, fartuchy, rękawiczki).

•  Pomieszczenia są regularnie wietrzone, ozonowane oraz sprzątane.

•  Zabawki, kanapy, fotele, dywany oraz sprzęty na placu zabaw dezynfekujemy specjalistycznymi środkami chemicznymi.

•  Wszystkie sale dydaktyczne są wyposażone są w oczyszczacze powietrza i parownice, które w ekologiczny i bezpieczny dla dzieci sposób pozwalają na bieżąco dezynfekować zabawki i materiały przedszkolne.

•  Przedszkola zostały wyposażone w specjalistyczne lampy do sterylizacji powietrza.

•  Wszystkie placówki zostały zabezpieczone przeciwwirusową i antybakteryjną powłoką fotokatalityczną TitanSolid.

Zadzwoń: 22 490 24 24