Wielki świat przyrody w jednym miejscu

Naszym celem jest zainteresować i zainspirować dzieci do przyrodniczych przygód.

Ważny jest dla nas czas spędzany w parkach, lasach, ogrodzie i na przedszkolnym placu zabaw. Nasze przedszkolaki na dworze bawią się, uczą, obserwują, eksperymentują, sadzą, malują, poszukują i odpoczywają. Wspólnie obserwujemy pory roku, zjawiska atmosferyczne, drzewa, rośliny, napotkane zwierzęta, ludzi, samochody, domy. Oglądamy, porównujemy, szukamy różnic lub podobieństw, opisujemy i badamy. Zgodnie z założeniami autorskiego programu Ciuchci Puch Puch, nasi podopieczni nie tylko zapoznają się ze światem roślin i zwierząt oraz przyrodą nieożywioną, ale także uczą się dostrzegać i przeżywać ich piękno. Bezpośredni kontakt z naturą pozwala na zdobycie wielu nowych umiejętności i doświadczeń, które na pewno zaprocentują w przyszłości.

W naszym przedszkolu nauczyciele tworzą okazje rozbudzające w dzieciach zainteresowanie otaczającą nas przyrodą. Aby zainteresować i zainspirować dzieci do przyrodniczych przygód, nauczyciele organizują atrakcyjne sytuacje edukacyjne – wycieczki połączone z obserwacjami przyrodniczymi, projekty, doświadczenia i eksperymenty, które dają dzieciom możliwość pełnego poznania otaczającego je świata.

W naszym programie uwzględnione są także zagadnienia związane z rozwijaniem dzieci w duchu proekologicznym – blisko zieleni i natury. Poprzez czas spędzany na świeżym powietrzu, propagowanie wiedzy oraz czynne uczestnictwo w akcjach ekologicznych efektywnie kształtujemy poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego oraz postawy zgodne z etyką ekologiczną.

W Ciuchci Puch Puch maksymalizujemy czas spędzany na świeżym powietrzu i wierzymy w to, że „Nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania”.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl