W krainie liter

Dostosowujemy tempo nauki czytania i pisania indywidualnie do każdego dziecka.

Naukę czytania i pisania realizujemy zgodnie z założeniami glottodydaktyki, metody opracowanej przez prof. Bronisława Rocławskiego. Jest to metoda nauki czytania i pisania zapewniająca dziecku największe szanse powodzenia w późniejszej karierze szkolnej. Pod czujnym okiem nauczycieli, już od pierwszych dni w przedszkolu, dzieci rozwijają kompetencje językowe.

Stopniowo, we właściwym dla siebie tempie, każde dziecko przygotowywane jest do podjęcia nauki czytania i pisania. Atrakcyjne zabawy glottodydaktyczne, organizowane codziennie w każdej grupie wiekowej, przygotowują dzieci do podjęcia nauki czytania i pisania. Łagodnie przeprowadzając dziecko ze świata głosek do świata liter, a następnie prowadząc do nabycia i utrwalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także swobodnego kreślenia liter w liniaturze.

Wszystkie zajęcia realizowane są wielopoziomowo – każde dziecko prowadzone jest „własną ścieżką”, zgodnie ze swoim indywidualnym rytmem i tempem rozwoju. Proces ten towarzyszy dzieciom przez cały okres pobytu w przedszkolu, gwarantując każdemu maluchowi możliwość indywidualnego rozwoju i osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości. Edukacja przez zabawę zapewnia naszym wychowankom osiągnięcie wysokiego poziomu gotowości szkolnej.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl