Nauczyciele języka angielskiego

W każdej grupie pracują: nauczyciel wychowawca, nauczyciel pomocniczy i nauczyciel języka angielskiego.

Nauczyciel języka angielskiego – posiada wykształcenie wyższe lingwistyczno-pedagogiczne. Posługuje się językiem angielskim na poziomie profesjonalnym. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą synthetic phonics.

Metodyk języka angielskiego – posługuje się językiem angielskim na poziomie profesjonalnym. Jest doświadczonym pedagogiem, który obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli w języku angielskim. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji procesu dwujęzyczności, a w szczególności w kwestii metodyki nauczania.  Obserwuje postępy edukacyjne dzieci, nauczycieli zaś wspiera  swoją wiedzą i doświadczeniem poprzez comiesięczne obserwacje zajęć lub warsztaty.

Nauczyciele języka angielskiego uczestniczą w licznych szkoleniach, między innymi z zakresu zintegrowanego nauczania językowo-przedmiotowego (CLIL), anglojęzycznej literatury dziecięcej oraz przygotowania do nauki czytania i pisania w języku angielskim (synthetic phonics).

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji procesu przygotowywania do dwujęzyczności sprawuje metodyk języka angielskiego.


Our teaching staff

We know that our teachers are the most important component of education, which is why every group is led by a Polish-speaking group teacher, his assistant and an English teacher. Our directors of studies are dedicated to teacher development and safeguarding the integrity of our bilingual curriculum.

English teachers – have linguistic and pedagogical higher education. They are trained in the methodology and practice of Content and Language Integrated Learning (CLIL) and synthetic phonics. They regularly attend workshops on teaching English to young learners.

Director of studies – is an experienced educator who observes lessons and provides feedback to the teaching staff, develops professional training and manages bilingual curriculum.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl