Plan dnia

Przedszkola są czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 18.00, oprócz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W dniach 24 i 31 grudnia przedszkola pracują w godz. od 7.30 do 13.00.

7.30–9.30 Gry i zabawy poranne Witamy przychodzące dzieci i zapraszamy do sal. Jest to czas  zabaw dowolnych i integracyjnych.
9.00–9.30

9.30–10.00

Śniadanie
10.00–11.00 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne W grupach wiekowych realizujemy Program Wychowania Przedszkolnego Ciuchci Puch Puch i prowadzimy zajęcia dodatkowe: język angielski, gimnastykę ogólnorozwojową z elementami korektywy oraz zajęcia warsztatowe: plastyczno-ceramiczne i umuzykalniające.
11.00–12.30 Pobyt na świeżym powietrzu Inspirujemy dzieci do zabaw edukacyjnych lub swobodnych w ogrodzie przedszkolnym.
Prowadzimy gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, chodzimy na spacery i wycieczki. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.
12.30–13.00 Obiad
13.00–14.00 Odpoczynek poobiedni Dzieciom młodszym organizujemy odpoczynek pod kocykiem, czytamy bajki. Wspólnie słuchamy  muzyki relaksacyjnej. Maluszkom, które nie odpoczywają pod kocykiem, proponujemy inne spokojne zajęcia.
Dzieci starsze biorą udział w cichych zabawach, np. w kącikach zainteresowań i grach „stolikowych”.
W tym czasie możemy również wyjść na spacer.
14.00–15.00 Zajęcia indywidualne i dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu Prowadzimy zabawy wspomagające rozwój.
Pracujemy z dziećmi indywidualnie lub z grupą dzieci o zbliżonych potrzebach edukacyjnych. Korzystamy ze spacerów i zabaw na powietrzu. Prowadzimy zajęcia dodatkowe w klubach tematycznych: naukowym, sportowym, szachowym, tanecznym, teatralnym, baletowym.
15.00–15.30 I podwieczorek
15.30–16.30 Zajęcia indywidualne i dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu Doskonalimy umiejętności zdobyte przez dzieci podczas zajęć. Inspirujemy do podejmowania samodzielnej aktywności. Zależnie od pogody prowadzimy zabawy na świeżym powietrzu lub w kącikach kreatywnej zabawy. Kontynuujemy zajęcia dodatkowe.
16.30–17.00 II podwieczorek
17.00–18.00 Zabawy popołudniowe Oczekując na rodziców, czytamy dzieciom bajki, bawimy się w sali zabaw lub na świeżym powietrzu. Inspirujemy dzieci do podejmowania twórczej i samodzielnej aktywności.

Zadzwoń: 22 490 24 24