Bezpieczny żłobek

Dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić dzieciom bezpieczny pobyt w naszych placówkach, dlatego:

 • Nasze budynki dostosowane są do potrzeb żłobka i pozytywnie zaopiniowane przez nadzorujące organy;
 • Regularnie odbywają się kontrole wewnętrzne i zewnętrzne naszych placówek;
 • Mamy oznakowane drogi ewakuacyjne, gaśnice i hydranty przeciwpożarowe, systemy oddymiania wewnątrz budynku – zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej;
 • Wszystkie elementy wykończeniowe, meble, gry i zabawki, artykułu piśmiennicze i higieniczne, zabawki ogrodowe, piasek w piaskownicy posiadają certyfikaty i/lub atesty zgodne z polską normą bezpieczeństwa;
 • Wejście na teren żłobka/przedszkola jest zabezpieczone domofonem z kodem;
 • Personel żłobka przechodzi cyklicznie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i BHP;
 • Działamy na bazie wewnętrznych procedury postępowania w nagłych wypadkach;
 • Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców lub osoby przez nich upoważnione i wymienione w karcie dziecka. Prosimy o pisemne upoważnienie osób, które w zastępstwie Rodziców, sporadycznie bądź regularnie, odbierają dzieci. Osoby te zobowiązane są do każdorazowego okazywania dowodu tożsamości;
 • Rodzic przyprowadzający dziecko do żłobka zobowiązany jest do odprowadzenia go bezpośrednio do nauczyciela;
 • Rodzic przebywający razem z dzieckiem na terenie żłobka/przedszkola (podczas przyprowadzania i odbierania, uroczystości rodzinnych i na placu zabaw) przejmuje pełną odpowiedzialność za jego zachowanie i bezpieczeństwo;
 • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o dokładne zamykanie furtki oraz drzwi wejściowych i niepodawanie dzieciom kodów.

Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom jak największe poczucie bezpieczeństwa i normalności, a jednocześnie dostosować działania przedszkola Ciuchcia Puch Puch oraz żłobka MiniCiuchcia do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz rozporządzeń i wytycznych sanitarno-higienicznych, wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

W celu zabezpieczenia dzieci oraz pracowników przed rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wdrożyliśmy poniższe działania:

 • Jesteśmy jedną z nielicznych placówek, które regularnie badają wszystkich pracowników testami przesiewowymi na COVID-19.
 • Cała kadra żłobka została przeszkolona z wytycznych sanitarno-epidemicznych oraz procedur dotyczących zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 • Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zminimalizowaliśmy liczbę osób trzecich kontaktujących się z dziećmi, a żłobkowe sale dydaktyczne wyposażyliśmy w monitory i komputery, które służą do realizacji zajęć oraz nowych projektów.
 • Wejścia do budynków oraz toalety zostały wyposażone w dozowniki z płynem dezynfekującym oraz termometry.
 • Wszystkim osobom wchodzącym na teren budynku jest mierzona temperatura ciała. Każda osoba z zewnątrz wchodząca do placówki, jest zobowiązana do zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek oraz ochraniaczy na obuwie.
 • Budynek został oznakowany i podzielony na strefy, dzięki czemu maluszki zachowują dystans między grupami.
 • Nauczyciele wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej. (tj. maski, przyłbice, fartuchy, rękawiczki).
 • Pomieszczenia są regularnie wietrzone, ozonowane oraz sprzątane.
 • Zabawki, kanapy, fotele, dywany oraz sprzęty na placu zabaw dezynfekujemy specjalistycznymi środkami chemicznymi.
 • Wszystkie sale dydaktyczne są wyposażone są w oczyszczacze powietrza i parownice, które w ekologiczny i bezpieczny dla dzieci sposób pozwalają na bieżąco dezynfekować zabawki i materiały żłobkowe.
Zadzwoń: 22 490 24 24