Bezpieczny żłobek

Dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić dzieciom bezpieczny i higieniczny pobyt w naszych placówkach, dlatego:

 • Nasze budynki dostosowane są do potrzeb żłobka i pozytywnie zaopiniowane przez nadzorujące organy;
 • Regularnie odbywają się kontrole wewnętrzne i zewnętrzne naszych placówek;
 • Mamy oznakowane drogi ewakuacyjne, gaśnice i hydranty przeciwpożarowe, systemy oddymiania wewnątrz budynku – zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej;
 • Wszystkie elementy wykończeniowe, meble, gry i zabawki, artykułu piśmiennicze i higieniczne, zabawki ogrodowe, piasek w piaskownicy posiadają certyfikaty i/lub atesty zgodne z polską normą bezpieczeństwa;
 • Wejście na teren żłobka/przedszkola jest zabezpieczone domofonem z kodem;
 • Personel żłobka przechodzi cyklicznie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i BHP;
 • Działamy na bazie wewnętrznych procedury postępowania w nagłych wypadkach;
 • Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców lub osoby przez nich upoważnione i wymienione w karcie dziecka. Prosimy o pisemne upoważnienie osób, które w zastępstwie Rodziców, sporadycznie bądź regularnie, odbierają dzieci. Osoby te zobowiązane są do każdorazowego okazywania dowodu tożsamości;
 • Rodzic przyprowadzający dziecko do żłobka zobowiązany jest do odprowadzenia go bezpośrednio do nauczyciela;
 • Rodzic przebywający razem z dzieckiem na terenie żłobka/przedszkola (podczas przyprowadzania i odbierania, uroczystości rodzinnych i na placu zabaw) przejmuje pełną odpowiedzialność za jego zachowanie i bezpieczeństwo;
 • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o dokładne zamykanie furtki oraz drzwi wejściowych i niepodawanie dzieciom kodów.
Zadzwoń: 22 490 24 24