Bezpieczny żłobek

Dokładamy wszelkich starań, żeby zapewnić dzieciom bezpieczny i higieniczny pobyt w naszych placówkach.

 • Nasze budynki dostosowane są do potrzeb żłobka i pozytywnie zaopiniowane przez nadzorujące organy.
 •  Regularnie odbywają się kontrole wewnętrzne i zewnętrzne naszych placówek.
 •  Mamy oznakowane drogi ewakuacyjne, gaśnice i hydranty przeciwpożarowe, systemy oddymiania wewnątrz budynku – zgodnie z rekomendacją Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej.
 •  Wszystkie elementy wykończeniowe, meble, gry i zabawki, artykułu piśmiennicze i higieniczne, zabawki ogrodowe, piasek w piaskownicy posiadają certyfikaty i/lub atesty zgodne z polską normą bezpieczeństwa.
 •  Wejście na teren żłobka jest zabezpieczone domofonem z kodem.
 •  Personel przechodzi cyklicznie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i BHP.
 •  Działamy na bazie wewnętrznych procedury postępowania w nagłych wypadkach.
 •  Dzieci mogą być odbierane wyłącznie przez Rodziców lub osoby przez nich upoważnione i wymienione w karcie dziecka. Prosimy o pisemne upoważnienie osób, które w zastępstwie Rodziców, sporadycznie bądź regularnie, odbierają dzieci. Osoby te zobowiązane są do każdorazowego okazywania dowodu tożsamości.
 •  Rodzic przyprowadzający dziecko do żłobka zobowiązany jest do odprowadzenia go bezpośrednio do nauczyciela.
 •  Rodzic przebywający razem z dzieckiem na terenie żłobka (podczas przyprowadzania i odbierania, uroczystości rodzinnych i na placu zabaw) przejmuje pełną odpowiedzialność za jego zachowanie i bezpieczeństwo.
 •  Ze względu na bezpieczeństwo dzieci prosimy o dokładne zamykanie furtki oraz drzwi wejściowych i niepodawanie dzieciom kodów.

Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom jak największe poczucie bezpieczeństwa i normalności, a jednocześnie dostosować działania przedszkola Ciuchcia Puch Puch oraz żłobka MiniCiuchcia do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz rozporządzeń i wytycznych sanitarno-higienicznych, wydanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

 • Nasze placówki wyposażone są w testy przesiewowe oraz antygenowe na COVID-19.
 • Cała kadra żłobka została przeszkolona z wytycznych sanitarno-epidemicznych oraz procedur dotyczących zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 • Sale dydaktyczne wyposażyliśmy w monitory i komputery, które służą do realizacji zajęć oraz nowych projektów.
 •  Nauczyciele wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej (tj. maski, przyłbice, fartuchy, rękawiczki).
 • Wejścia do budynków oraz toalety zostały wyposażone w dozowniki z płynem dezynfekującym oraz termometry.
 •  Pomieszczenia są regularnie wietrzone, ozonowane oraz sprzątane.
 •  Zabawki, kanapy, fotele, dywany oraz sprzęty na placu zabaw dezynfekujemy specjalistycznymi środkami chemicznymi.
 •  Wszystkie sale dydaktyczne są wyposażone są w oczyszczacze powietrza i parownice, które w ekologiczny i bezpieczny dla dzieci sposób pozwalają na bieżąco dezynfekować zabawki i materiały.
 •  Żłobki zostały wyposażone w specjalistyczne lampy do sterylizacji powietrza.
 •  Wszystkie placówki zostały zabezpieczone przeciwwirusową i antybakteryjną powłoką fotokatalityczną TitanSolid.
 • Jeżeli zachodzi taka potrzeba i wskazują na to wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej: wszystkim osobom wchodzącym na teren budynku jest mierzona temperatura ciała; każda osoba z zewnątrz wchodząca do placówki, jest zobowiązana do zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek oraz ochraniaczy na obuwie; minimalizujemy liczbę osób trzecich kontaktujących się z dziećmi. W takiej sytuacji zajęcia dodatkowe (tj. rytmika, taniec i gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy) są prowadzone poprzez spotkania on-line z instruktorami. Zajęcia są wspierane stacjonarnie przez nauczycieli, pracujących w poszczególnych grupach; dzielimy budynek na strefy, dzięki czemu dzieci oraz pracownicy zachowują dystans między grupami.

 

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl