Dobra adaptacja

W trosce o naszych najmłodszych podopiecznych  stworzyliśmy długofalowy program adaptacyjny, który obejmuje:

Sobotnie zajęcia dla dzieci do lat 3 – MiniCiuchcia. Od października do czerwca, w godzinach 10.00-11.00, dwa razy w miesiącu prowadzimy specjalne zajęcia dla dzieci, które planują rozpocząć uczęszczanie do żłobka. MiniCiuchcia to klucz do późniejszej dobrej adaptacji dziecka w placówce. Nasze przyszłe przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami uczestniczą w zajęciach bezpłatnie. Więcej informacji.

Rozmowy o dobrej adaptacji to warsztaty dla rodziców dzieci nowo przyjętych do Ciuchci Puch Puch, prowadzone przez przedszkolnego psychologa. Spotkania odbywają się w czerwcu i wrześniu.

Sierpniowy start maluszków. Nasze maluszki rozpoczynają edukację w sierpniu, w krótszym, adaptacyjnym wariancie czasowym, czyli w godz. 8.00-13.00. Zajęcia prowadzone są przez wychowawców oraz nauczycieli pomocniczych. Dzieci uczestnicząc w zabawach, zdobywają pierwsze doświadczenia społeczne wchodząc w relacje z innymi dziećmi i dorosłymi. Podczas zajęć nabierają poczucia bezpieczeństwa, przyzwyczajają się do otoczenia i dzięki temu oswajają przyszłe rozstanie z rodzicami. Rodzic towarzyszy dziecku podczas zajęć, aż do momentu zaadaptowania się maluszka w grupie. Więcej informacji.

Sierpniowe indywidualne spotkania rodziców z nauczycielem. W sierpniu organizujemy specjalny czas na spotkania indywidualne z rodzicami. Podczas spotkań nauczyciele i rodzice mogą wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat funkcjonowania dziecka w okresie adaptacji, poznać się wzajemnie i omówić zasady dalszej współpracy.

Wrzesień miesiącem adaptacji. Rodzic w tym okresie ma możliwości skorzystania z dwóch wariantów czasowych – adaptacyjnego w godz. 8.00-13.00 lub całodziennego w godz. 7.30-18.00. W tym wyjątkowym czasie organizujemy specjalne zabawy integracyjno-adaptacyjne, muzyczne, ruchowe, plastyczne, towarzyszymy dzieciom w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami, pomagamy im wdrożyć się do rytmu dnia oraz czynności samoobsługowych.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl