« wróć

Wybrać najlepsze – o co pytać i na co zwracać uwagę podczas poszukiwania przedszkola

Wraz z podjęciem decyzji o wysłaniu dziecka do przedszkola rodzice muszą zdecydować – do którego konkretnie, które będzie najlepsze dla ich pociechy. Zwykle pierwszym kryterium wyboru jest lokalizacja – tu rodzi się pytanie, czy wybrać placówkę w pobliżu domu, czy może raczej na trasie dojazdu rodziców do pracy. Drugim wyznacznikiem najczęściej bywa wysokość comiesięcznych opłat związanych z korzystaniem z przedszkola. Ten pierwszy etap selekcji wydaje się stosunkowo prosty.

Kolejny krok to sprecyzowanie własnych oczekiwań względem przedszkola. Nie sposób wymienić wszystkich kryteriów, którymi kierują się rodzice przyszłych przedszkolaków, ponieważ każdy ma inne priorytety. Najczęściej chcą poznać szczegóły dotyczące programu adaptacyjnego, jakości edukacji, nauki języka obcego, oferty zajęć dodatkowych, kwestii żywienia oraz warunków lokalowych. Sprawdzając i porównując oferty wstępnie wytypowanych placówek, zaglądają na strony i fora internetowe, gromadzą też informacje od rodziców dzieci uczęszczających do danego przedszkola. Ostatnim krokiem na tym etapie jest osobista wizyta w placówce – i warto ją zawczasu zaplanować, mailowo lub telefonicznie uzgadniając termin z dyrektorem placówki, tak aby mógł przeznaczyć na to spotkanie wystarczającą ilość czasu.

Własnym okiem

O pewne rzeczy nie trzeba pytać… widać je już na pierwszy rzut oka. I to pierwsze wrażenie jest zwykle bardzo ważne. Czy furtka otwierana jest kodem, a teren wokół budynku zadbany i bezpieczny? Czy pomieszczenia, do których wchodzimy, są czyste i estetyczne? Sporo informacji dostarczyć może przejście się po salach dydaktycznych. Dobrze, jeśli w tym czasie przebywają w nich dzieci. Zadowolone i zaabsorbowane zabawą przedszkolaki, a także jasne i przytulne wnętrza oraz łatwo dostępne i dostosowane do grupy wiekowej zabawki to dla rodzica pozytywne informacje.

Również prace plastyczne dzieci, wyeksponowane na wystawkach w salach i korytarzach, mogą pomóc rodzicowi w podjęciu właściwej decyzji. Jeśli rysunki, malunki czy wyklejanki są zróżnicowane i nie ulega wątpliwości, że maluchy wykonały je samodzielnie, oznacza to, że nauczycielki właściwie dbają o rozwijanie umiejętności artystycznych, kreatywności i samodzielności swoich podopiecznych.

Warto też zwrócić uwagę na tablicę informacyjną w hallu głównym. Powinny się na niej znaleźć podstawowe dokumenty przedszkola, informacje o kadrze, aktualne plany miesięczne i dzienne dla każdej z grup, jadłospis na bieżący tydzień i inne ważne ogłoszenia.

Ważne pytania

Profesjonalny dyrektor, przekazując ogólne informacje organizacyjne o funkcjonowaniu swojej placówki, już we wstępnej fazie spotkania powinien rozwiać wiele wątpliwości rodzica, uprzedzając jego pytania.

Bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Prawidłowo prowadzone przedszkole powinno do minimum zredukować wszelkie czynniki mogące wpływać na ich zagrożenie. W ocenie dbałości placówki w tym zakresie pomogą rodzicom obserwacje dokonane podczas wizyty: sprawdzenie, czy korytarze, sale i łazienki są czyste; czy pomieszczenia gospodarcze zamknięto; czy poręcze schodów mają odpowiednią wysokość; czy zainstalowano kod przy wejściu; w jakim stanie znajduje się sprzęt ogrodowy; czy podłoże wokół huśtawek/drabinek zabezpieczono miękką nawierzchnią. Dyrektor powinien udzielić też wyczerpujących informacji o obowiązujących w przedszkolu procedurach i regulaminach wewnętrznych, np. tych dotyczących odbioru dzieci przez rodziców lub inne osoby, postępowania w nagłych przypadkach, szkoleń kadry w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy, jak również potwierdzić posiadanie atestów na wykorzystywane zabawki i sprzęt. Z pewnością przejawem dbałości o zdrowie przedszkolaków będzie fakt systematycznego ozonowania sal, szczególnie w okresie wzmożonej zachorowalności dzieci.

Rodzice najmłodszych dzieci na ogół wykazują duże zainteresowanie programem adaptacyjnym. Nie każdemu maluchowi, który niebawem rozpocznie swoją przygodę z przedszkolem, wystarczy kilka krótkich spotkań tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Najkorzystniejszy jest dobrze opracowany program długofalowy, w trakcie którego dziecko na przestrzeni całego roku uczestniczy w obecności rodzica we wspólnych zabawach z rówieśnikami, zdobywając pierwsze doświadczenia społeczne i oswajając się z nowym miejscem i nauczycielami w bezpiecznej atmosferze. Nie bez znaczenia dla rodzica będzie tu możliwość obserwowania pedagogów „w akcji”. Wszystkie szczegóły realizacji programu przyjaznej adaptacji powinien przedstawić rodzicom dyrektor placówki.

Czego wymagać?

Rodzice, powierzając swój największy skarb nieznanym przecież osobom, pragną uzyskać możliwie jak najwięcej informacji o personelu pedagogicznym sprawującym nad dziećmi bezpośrednią opiekę. Profesjonalna kadra to nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne zgodne z zaleceniami MEN i – co łatwo zaobserwować nawet w trakcie krótkiej rozmowy – ludzie charakteryzujący się wysoką kulturą osobistą, komunikatywnością, poprawnością językową, życzliwością i szacunkiem dla dzieci, z miejsca budzący zaufanie i sympatię rodziców. Warto dowiedzieć się, czy systematycznie poszerzają oni swoje kompetencje, uczestnicząc w dodatkowych formach doskonalenia, kursach czy warsztatach, jak również zapytać o ważne w pracy przedszkola metody, projekty i innowacje pedagogiczne.

Koniecznie należy zainteresować się również programem dydaktyczno-wychowawczym placówki. Czy realizowana jest wyłącznie podstawa programowa, czy też przedszkole ma swój własny autorski program, nastawiony na wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka, wykorzystujący jego naturalne zdolności, talenty i predyspozycje. Atutem dobrego programu jest stosowanie indywidualizacji, czyli dostosowywanie zadań do predyspozycji danego przedszkolaka. Rodzic ma wtedy pewność, że nauczyciele będą nie tylko rozwijać wrodzone zdolności dziecka, ale również odpowiednio wspomagać je w obszarach, które wymagają dodatkowego zaangażowania. Fakt, że dzieci nie korzystają z podręczników, nie powinien niepokoić rodziców. W przypadku najmłodszych nauka jest najbardziej efektywna wtedy, gdy ciekawi i fascynuje, gdy budzi emocje i daje możliwość aktywnego działania.

Cenna dla rodziców jest informacja, że placówka zatrudnia specjalistów.  W dobrym przedszkolu powinien być psycholog, logopeda, a także metodycy, którzy monitorują i wspomagają pracę nauczycieli, lektorów, instruktorów, jak również w razie potrzeby udzielają porad rodzicom.

Last but not least

Wybierając przedszkole, należy zwrócić uwagę na oferowane zajęcia dodatkowe – czy  będą one atrakcyjne dla naszej pociechy i czy prowadzą je profesjonaliści z doświadczeniem w pracy z dziećmi. Dobrze, gdy oprócz pakietu zajęć grupowych organizowane są również zajęcia indywidualne dla dzieci szczególnie uzdolnionych, np. nauka gry na instrumentach.

Obecnie w przedszkolach dzieci uczą się języka obcego. Warto spytać, jaki program jest realizowany i w jakim wymiarze czasu. Czy jest to tradycyjna półgodzinna lekcja kilka razy w tygodniu, czy też może przedszkole preferuje bardziej efektywne i nowoczesne metody? Godna uwagi jest na przykład immersja, czyli „zanurzanie” dziecka w języku – stosujący tę metodę lektor przebywa w grupie w zwiększonym wymiarze czasu, a język obcy używany jest jako drugi język komunikacji w zwykłych, codziennych sytuacjach i podczas wybranych zajęć.

Ważną, a nawet bardzo ważną kwestią jest wyżywienie. Czy placówka posiada własną kuchnię, czy też posiłki dostarcza jej firma cateringowa? Zdecydowana większość rodziców preferuje tę pierwszą opcję, jednak w obu przypadkach najbardziej istotne jest, aby personel kuchenny posiadał odpowiednie kwalifikacje, a nadzór nad jakością serwowanych dań sprawował dietetyk (on właśnie powinien układać jadłospis, aby posiłki były nie tylko smaczne, ale też zdrowe, urozmaicone i zbilansowane). Warto dowiedzieć się również, czy porcje są limitowane, czy uwzględnia się indywidualne preferencje kulinarne dzieci, jak panie radzą sobie z niejadkami, czy pomagają najmłodszym w jedzeniu, czy dzieci mają stały dostęp do wody, jakie rozwiązania proponuje się alergikom. Nie każde przedszkole przygotowane jest do żywienia dzieci z alergiami pokarmowymi, jednak pewnym rozwiązaniem może być choćby dieta eliminacyjna czy możliwość dostarczania przez rodziców posiłków przygotowanych w domu.

W głowie każdego rodzica zrodzi się zapewne jeszcze wiele innych pytań, np. jak reagują nauczyciele, gdy dziecko płacze? Czy leżakowanie jest obowiązkowe i jakie alternatywne zajęcia proponuje się maluchom, które nie zasypiają? Czy przedszkolaki codziennie wychodzą na świeże powietrze i na jak długo? Jak rozwiązana jest sprawa podawania dzieciom leków? I słusznie – trzeba poruszyć każdą kwestię, która nas interesuje. Nie ma pytań dobrych i złych – na każde dyrektor powinien udzielić wyczerpującej odpowiedzi, rozwiewając wszelkie wątpliwości rodzica. A potem pozostaje już tylko… podjąć ostateczną decyzję.


Alicja Dorozińska – specjalista ds. dydaktyki i wychowania w Przedszkolach Ciuchcia Puch Puch, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej. Doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego.  Licencjonowany specjalista Glottodydaktyki i Dziecięcej matematyki.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 22 490-24-24, e-mail: przedszkole@puchpuch.pl